UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Gospodarka komunalna i środowisko

Sprawdź jakość powietrza

Od 1 marca 2018 r. w pięciu miejscach na terenie miasta zamontowane zostały czujniki do mierzenia jakości powietrza. Sensory pobierają następujące dane pomiarowe:

  • temperaturę powietrza,
  • wilgotność,
  • ciśnienie,
  • stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10.

Wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym:

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli