strefa1To był kolejny dobry rok dla nowosolskiej gospodarki-powiedział Wadim Tyszkiewicz podczas corocznego spotkania z przedsiębiorcami, które odbyło się w Galerii pod Tekstem. Gospodarzem spotkania był także prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artur Malec oraz wiceprezes Roman Dziduch z pracownikami. 

Z 22 wydanych w 2011 roku zezwoleń 4 przypada na Nową Sól, a są nimi:

1. Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. 9,5 mln PLN 10 nowych miejsc pracy

2. Gedia Poland Sp. z o.o. 72 mln PLN, 40 nowych miejsc pracy

3. CSM Polska Sp. z o.o. 58,2 mln PLN, 82 nowe miejsca pracy

4. Zakłady Jajczarskie "OVOPOL" Sp. z o.o. 12,5 mln PLN, 10 nowych miejsc pracy

Daje to łączną sumę 152,2 mln PLN deklarowanych wydatków inwestycyjnych i 142 nowe miejsca pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie ok. 1200 miejsc pracy w nowosolskiej podstrefie KSSSE.

24 stycznia ogłoszono rokowania - II Projekt inwestycyjny planuje Alumetal Nowa Sól Sp. z o.o. (Spółka planuje ponieść wydatki w wysokości ok. 25 mln PLN i zatrudnić 5 pracowników). W roku 2012 spółka planuje wydać łącznie przynajmniej 15 zezwoleń. Planowane jest również rozszerzenie K-S SSE o nowe tereny inwestycyjne. Wydatki poniesione przez Spółkę na budowę i modernizację infrastruktury gospodarczej i technicznej od początku istnienia strefy wyniosły 82,7 mln PLN, a w samej podstrefie Nowa Sól wyniosły ponad 19 mln PLN. Tylko w roku 2011 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę łącznie wyniosły ok 10 mln PLN, z czego w podstrefie Nowa Sól ponad 430 tys. PLN.

W spotkaniu licznie uczestniczyli nowosolscy przedsiębiorcy głównie z zakładów w strefie oraz marszałek Jarosław Sokołowski

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…