strefa1To był kolejny dobry rok dla nowosolskiej gospodarki-powiedział Wadim Tyszkiewicz podczas corocznego spotkania z przedsiębiorcami, które odbyło się w Galerii pod Tekstem. Gospodarzem spotkania był także prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artur Malec oraz wiceprezes Roman Dziduch z pracownikami. 

Z 22 wydanych w 2011 roku zezwoleń 4 przypada na Nową Sól, a są nimi:

1. Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. 9,5 mln PLN 10 nowych miejsc pracy

2. Gedia Poland Sp. z o.o. 72 mln PLN, 40 nowych miejsc pracy

3. CSM Polska Sp. z o.o. 58,2 mln PLN, 82 nowe miejsca pracy

4. Zakłady Jajczarskie "OVOPOL" Sp. z o.o. 12,5 mln PLN, 10 nowych miejsc pracy

Daje to łączną sumę 152,2 mln PLN deklarowanych wydatków inwestycyjnych i 142 nowe miejsca pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie ok. 1200 miejsc pracy w nowosolskiej podstrefie KSSSE.

24 stycznia ogłoszono rokowania - II Projekt inwestycyjny planuje Alumetal Nowa Sól Sp. z o.o. (Spółka planuje ponieść wydatki w wysokości ok. 25 mln PLN i zatrudnić 5 pracowników). W roku 2012 spółka planuje wydać łącznie przynajmniej 15 zezwoleń. Planowane jest również rozszerzenie K-S SSE o nowe tereny inwestycyjne. Wydatki poniesione przez Spółkę na budowę i modernizację infrastruktury gospodarczej i technicznej od początku istnienia strefy wyniosły 82,7 mln PLN, a w samej podstrefie Nowa Sól wyniosły ponad 19 mln PLN. Tylko w roku 2011 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę łącznie wyniosły ok 10 mln PLN, z czego w podstrefie Nowa Sól ponad 430 tys. PLN.

W spotkaniu licznie uczestniczyli nowosolscy przedsiębiorcy głównie z zakładów w strefie oraz marszałek Jarosław Sokołowski

Zobacz także

Czerwcowa sesja RM

W czwartek 27 czerwca o godzinie 10.00, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Więcej…

Wakacje w mieście 2019

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje w mieście! Sprawdź jakie atrakcje przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży z nowosolskich szkół.

Więcej…

Zapraszamy do składania ofert

Prezydenta Miasta Nowa Sól zaprasza do składania ofert na najem pawilonu handlowego nr 1, o powierzchni użytkowej 15,39 m2, zlokalizowanego na skwerze przy zbiegu ulic Wandy i Jaracza ( działka nr 303/4, obręb 3 miasta Nowa Sól ), z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych  i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Więcej…