natalia119 grudnia 2011 w Poźrzadle k/Świebodzina odbyło się spotkanie pn. LUBUSKA INICJATYWA LEGISLACYJNA- lepsze prawo, sprawny samorząd. Na zaproszenie Zarządu Zrzeszenia odpowiedzieli: senator Robert Dowhan, poseł Krystyna Sibińska, poseł Waldemar Sługocki, poseł Marek Ast, poseł Jerzy Materna, poseł Bogusław Wontor.

...zadeklarowali ale nie mogli wziąć udziału: Senator Helena Hatka, Seantor Stanisław Iwan,

...niestety zlekceważyli nasze zaproszenie: Poseł Stefan Niesiołowski, Poseł Bożenna Bukiewicz, Poseł Witold Pahl, Poseł Elżbieta Rafalska, Poseł Józef Zych, Poseł Maciej Mroczek, Poseł Bożena Sławiak.

Spotkanie należy uznać za owocne, udało się przedstawić 15 tematów, jako sygnał do współpracy i chęć przekazywania samorządowych doświadczeń. Posłowie zadeklarowali daleko idącą współpracę w zakresie prezentacji przedstawionej problematyki na Sejmowych Komisjach, wspierania w zakresie konsultacji w ramach Komisji Wspólnej i współpracy pomiędzy Biurami.

Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes Zrzeszenia, Wadim Tyszkiewicz. Powitał wszystkich przybyłych gości i media.

 

Komentarz do prezentacji:

Wprowadzenie: „...Codziennie spotykamy się z mieszkańcami, którzy przychodzą do nas z problemami, różnej skali: od dziury w drodze po problemy wojewódzkie. Chcemy je rozwiązywać ale nie wszystkie jesteśmy w stanie, ze szczebla samorządu. Potrzebujemy współpracy z Parlamentarzystami, by rozwiązywać je wspólnie poprzez naprawę złego prawa.

Dementuję komentarze w mediach, iż naszym celem jest przydzielanie zadań... Nie, zależy nam na WSPÓŁPRACY, podkreślam raz jeszcze...

Dementuję informację o tym, że Zrzeszenie PBiW chce od Parlamentarzystów załatwiania spraw codziennych, załatania przysłowiowej dziury w drodze. Chcielibyśmy mieć wpływ, wspólnie, na poprawę stanu prawa istotnego dla JST.

Jeśli chodzi o województwo lubuskie, mamy również świadomość potrzeby działania na rzecz jego wspólnego dobra: pochylenie się nad Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego i zastanowienie się nad tym jaki ten nasz region ma być? – województwo nowoczesne, oparte na wiedzy, rozwijające się, z powstającymi nowymi inwestycjami."

Na dowód tego, iż komunikacja pomiędzy szczeblem samorządowym a parlamentarnym, przytaczamy ostatnią wypowiedź Ministra Michała Boniego, który objął w nowym rządzie przewodnictwo w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: „Jak tłumaczył, będzie też dążył do usprawnienia i do uczynienia bardziej rzetelnymi konsultacji rządowo-samorządowych, w taki sposób aby ograniczyć do minimum wejście w życie rozwiązań do których później w praktyce będzie się okazywało, że nie ma środków na ich realizację. Jak podkreślił lepsza jest prawda niż fikcja."

„Chodzi o to, że Państwo, Parlamentarzyści tworzycie prawo. Niestety często jest tak, że nowe prawo daleko odbiega od praktycznej rzeczywistości. I to o czym często mówimy, to wspominany art. 167 Konstytucji RP, wg którego rząd nie może zlecać nowych zadań JST bez odpowiednich środków... ale to prawo niestety coraz częściej nie przystaje do rzeczywistości. (...) Zapraszamy do odwiedzania naszego portalu internetowego, znajdziecie tam Państwo wszelkie nowości-informacje dotyczące spraw na styku rząd-samorządy."

„Prezentujemy wszystkie nasze stanowiska podjęte w 2011 roku:

Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zwiększenia środków na poprawę stanu infrastruktury drogowej w regionie.

Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków dla województwa Lubuskiego z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Stanowisko z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012"

Stanowisko z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zadłużenia i deficytu budżetowego gmin

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zapisów w kierunkach wykorzystania dodatkowych środków na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania na rozwój i modernizację lokalnej infrastruktury edukacyjnej – działanie 4.2.2.

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego.

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekazywania dróg krajowych przez GDDKiA do samorządów gminnych.

Stanowisko z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany interpretacji przepisów w sprawie finansowania z budżetów państwa zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko z dnia 6 października 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego do realizacji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stanowisko z dnia 23 października 2011 r. w sprawie ujednolicenia terminów płatności składek ZUS i przekazywania dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stanowisko z dnia 23 października 2011 r. w sprawie obciążania budżetów gminnych dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

Mamy nadzieję na bieżącą współpracę, jako Zrzeszenie pracujemy już w Zespołach Roboczych, które dostarczają informacji na temat konkretnych problemów i propozycji ich rozwiązań.

Celowo wybraliśmy 15 tematów, jako pewną symbolikę też, bo jest piętnastu Parlamentarzystów... Ale nie chcemy dzielić zadań. Zajmijmy się choć kilkoma wybranymi sprawami, załatwmy 2-3 sprawy, to tez będzie sukces i krok na przód! Dzisiaj chcemy tylko zasygnalizować problemy, nie omawiać szczegółowo czy szukać na gorąco rozwiązań. Przygotowaliśmy teczki z wybranymi tematami, zbierająca w nich dokumentację, która wprowadza w dany temat. Chcemy wypracować pewien mechanizm czy system współpracy: opracowywać problemy w ramach Zespołów Roboczych we współpracy z Państwa Biurami, asystentami."

Zobacz także

Czerwcowa sesja RM

W czwartek 27 czerwca o godzinie 10.00, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Więcej…

Wakacje w mieście 2019

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje w mieście! Sprawdź jakie atrakcje przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży z nowosolskich szkół.

Więcej…

Zapraszamy do składania ofert

Prezydenta Miasta Nowa Sól zaprasza do składania ofert na najem pawilonu handlowego nr 1, o powierzchni użytkowej 15,39 m2, zlokalizowanego na skwerze przy zbiegu ulic Wandy i Jaracza ( działka nr 303/4, obręb 3 miasta Nowa Sól ), z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych  i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Więcej…