sesja.pazdziernik201130 marca o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za okres od stycznia do grudnia 2011 r.

4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na Terenia miasta Nowej Soli w 2011 r.

5. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2012. (3r)

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto. (2WPF)

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy m. Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315- etapII"

9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2012 roku.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc luty2012 r.

18. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 lutego 2012 r.

19. Interpelacje, wnioski i oświadczenia i zapytania.

20. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Nowosolskie Sinersio podpisało umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy została podpisana umowa, na mocy której nowosolska firma która swoją siedzibę ma w Interiorze - Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE).

Więcej…

Lubuska Karta Seniora

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o wprowadzeniu na terenie województwa Lubuskiej Karty Seniora, zachęcamy jednostki kultury, sportu i edukacji oraz prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól do udziału w tym programie i zagaszanie swoich propozycji rabatów i ulg dla Seniorów.

Więcej…

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…