tort2012Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz przestawił radnym budżet na rok 2012. Został on jednogłośnie przyjęty przez RM. Dochody Miasta wyniosą 138.776.214 zł, a wydatki 135.398.275 zł. 

Jego priorytetami są inwestycje w kwocie ok. 44 mln zł, co stanowi 32,4% planowanych wydatków.

 

Najważniejszymi inwestycjami będą:

• kontynuacja budowy Parku Naukowo-technologicznego „INTERIOR" – planowana kwota: 2.185.000 zł

• przebudowa ulicy Wróblewskiego, Arciszewskiego, Garbarskiej, Odrzańskiej i Kościelnej – planowana kwota: 1.700.000 zł

• budowa ulic Łużycka, Poniatowskiego, Wąska, Wrzosowa, Liliowa oraz dróg wewnętrznych – planowana kwota: 2.850.000 zł

• budowa odcinka drogi łączącej ul. Zielonogórską ze strefą ekonomiczną – planowana kwota: 620.460 zł

• kontynuacja budowy drogi od szpitala do strefy ekonomicznej – planowana kwota: 6.251.065 zł

• kontynuacja II etapu budowy portu rzecznego - planowana kwota: 12.218.865 zł

• kontynuacja rewitalizacji dzielnicy portowej – planowana kwota: 3.712.246 zł

Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 1.740.000 zł.

Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury i sportu udaje  się Miastu wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, Nowosolskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum oraz kontynuacje programu boisko przy każdej nowosolskiej szkole to 11.619.725 zł.

Finanse Miasta są w dobrej kondycji. Mimo zaciąganych kolejnych kredytów i emitowania obligacji komunalnych, poziom zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie i wyniesie na koniec 2012 roku (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z budżetu UE) 50.100.000 zł co stanowić będzie 36 % planowanych dochodów ogółem. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest bardzo dobra.

Zobacz także

Czerwcowa sesja RM

W czwartek 27 czerwca o godzinie 10.00, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Więcej…

Wakacje w mieście 2019

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje w mieście! Sprawdź jakie atrakcje przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży z nowosolskich szkół.

Więcej…

Zapraszamy do składania ofert

Prezydenta Miasta Nowa Sól zaprasza do składania ofert na najem pawilonu handlowego nr 1, o powierzchni użytkowej 15,39 m2, zlokalizowanego na skwerze przy zbiegu ulic Wandy i Jaracza ( działka nr 303/4, obręb 3 miasta Nowa Sól ), z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych  i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Więcej…