tort2012Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz przestawił radnym budżet na rok 2012. Został on jednogłośnie przyjęty przez RM. Dochody Miasta wyniosą 138.776.214 zł, a wydatki 135.398.275 zł. 

Jego priorytetami są inwestycje w kwocie ok. 44 mln zł, co stanowi 32,4% planowanych wydatków.

 

Najważniejszymi inwestycjami będą:

• kontynuacja budowy Parku Naukowo-technologicznego „INTERIOR" – planowana kwota: 2.185.000 zł

• przebudowa ulicy Wróblewskiego, Arciszewskiego, Garbarskiej, Odrzańskiej i Kościelnej – planowana kwota: 1.700.000 zł

• budowa ulic Łużycka, Poniatowskiego, Wąska, Wrzosowa, Liliowa oraz dróg wewnętrznych – planowana kwota: 2.850.000 zł

• budowa odcinka drogi łączącej ul. Zielonogórską ze strefą ekonomiczną – planowana kwota: 620.460 zł

• kontynuacja budowy drogi od szpitala do strefy ekonomicznej – planowana kwota: 6.251.065 zł

• kontynuacja II etapu budowy portu rzecznego - planowana kwota: 12.218.865 zł

• kontynuacja rewitalizacji dzielnicy portowej – planowana kwota: 3.712.246 zł

Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 1.740.000 zł.

Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury i sportu udaje  się Miastu wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, Nowosolskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum oraz kontynuacje programu boisko przy każdej nowosolskiej szkole to 11.619.725 zł.

Finanse Miasta są w dobrej kondycji. Mimo zaciąganych kolejnych kredytów i emitowania obligacji komunalnych, poziom zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie i wyniesie na koniec 2012 roku (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z budżetu UE) 50.100.000 zł co stanowić będzie 36 % planowanych dochodów ogółem. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest bardzo dobra.

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…