znakb57 maja zaczęła obowiązywać nowa organizacja ruchu w mieście. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton, jest niemożliwy.

Wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów z miasta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości, ochrony dróg oraz zmniejszenia szkodliwego oddziaływania ruchu samochodów ciężarowych na infrastrukturę miejską w centrum Nowej Soli. Projektowana strefa zakazu wjazdu obejmuje swym zasięgiem obszar zgodnie zamknięty pomiędzy ulicami Staszica, Wojska Polskiego, Chrobrego, Al. Wolności , Wrocławska, Przyszłości i Sienkiewicza. Dopuszczony zostanie wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton świadczących usługi komunalne związane z:

- oczyszczaniem miasta wywozem nieczystości bytowych

- zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków

- zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, ciepło

- wykonywaniem prac związanych z remontem dróg i usuwaniem awarii infrastruktury technicznej na obszarze strefy

- dojazdów do podmiotów gospodarczych ( zakładów, firm, sklepów) zlokalizowanych w projektowanej strefie zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 15 ton.

Na wlotach do strefy zostaną ustawione znaki B5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - czyli taki jak na zdjęciu) oraz informacją:  Nie dotyczy służb miejskich i docelowych dojazdów do podmiotów gospodarczych. Tabliczka ta umożliwi zaopatrzenie oraz odbiór towarów z zakładów, firm i sklepów znajdujących się w strefie zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych, oraz umożliwi służbom porządkowym ( straży miejskiej i policji) kontrolę w celu przestrzegania zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 15 ton.

O ograniczeniach wynikających z ustawienia znaków B5 kierowcy zostaną wcześniej poinformowani. Na ulicach dolotowych do strefy zostaną ustawione znaki uprzedzające o zakazie obowiązującym w oddaleniu od skrzyżowania w celu umożliwienia zawrócenia pojazdom przed miejscem, od którego obowiązuje zakaz. Na znaku zostanie podana odległość do miejsca od którego obowiązuje zakaz wjazdu.

Zobacz także

Nowosolskie Sinersio podpisało umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy została podpisana umowa, na mocy której nowosolska firma która swoją siedzibę ma w Interiorze - Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE).

Więcej…

Lubuska Karta Seniora

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o wprowadzeniu na terenie województwa Lubuskiej Karty Seniora, zachęcamy jednostki kultury, sportu i edukacji oraz prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól do udziału w tym programie i zagaszanie swoich propozycji rabatów i ulg dla Seniorów.

Więcej…

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…