sesja131 sierpnia  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się sesja Rady Miejskiej po wakacyjnej przerwie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli za 2010 r.

4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

10. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Informacja Nr KM.0057.4.0007.2011 z działalności Prezydenta Miasta za lipiec 2011 r.

13. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz z XIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 5 sierpnia 2011 r.

14. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…