sesja131 sierpnia  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się sesja Rady Miejskiej po wakacyjnej przerwie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli za 2010 r.

4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

10. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Informacja Nr KM.0057.4.0007.2011 z działalności Prezydenta Miasta za lipiec 2011 r.

13. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz z XIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 5 sierpnia 2011 r.

14. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Rondo im. Wadima Tyszkiewicza

Rondo u zbiegu ulic Wieniawskiego i Przyszłości nosi nazwę „rondo Wadim Tyszkiewicza, prezydenta Miasta (200-2019)”. Dziś w niewielkiej uroczystości odbyło się symboliczne odsłoniecie tablicy.

Więcej…

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL

Kryzys wywołany pojawieniem się koronawirusa, określany też jako epidemia COVID-19, dotknął państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny, i może mieć bardzo poważny wpływ na ich społeczeństwa i gospodarki.

Więcej…

List do byłych prezydentów i przewodniczących RM

Rocznica 30-lecia samorządu terytorialnego jest okazją do wspomnień i podziękowań. W środę 27 maja prezydent Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko podpisali listy z podziękowaniami do byłych prezydentów Nowej Soli oraz przewodniczących Rady Miejskiej.

Więcej…