herb_nowa_solPismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, opublikowało ranking wykorzystywania środków unijnych od roku 2007 . W kategorii „miasta powiatowe" Nowa Sól zdobyła pierwsze miejsce na przeszło 260 miast. To wielki sukces Nowej Soli i naszych mieszkańców.

 

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, przesłała na ręce prezydenta Tyszkiewicza list gratulacyjny (załącznik).

Ranking WSPÓLNOTY obejmuje między innymi projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka czy Kapitał Ludzki. Wśród realizowanych projektów tym okresie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, należy wymienić przede wszystkim:

* Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura towarzyszącą do obszaru aktywności gospodarczej w Nowej Soli – wartość projektu: 11 537 002,41 zł, dofinansowanie UE: 8 230 970,62 zł zł

* Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K-SSSE - Podstrefa Nowa Sól –I Etap od węzła Nowa Sól do Wielospecjalistycznego szpitala Powiatowego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli – wartość projektu: 11 886 023,68 zł, dofinansowanie UE: 4 514 813,30 zł

* Kompleksowa modernizacja infrastruktury Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli – wartość projektu 3 420 117,82 zł, dofinansowanie UE: 1 697 614,91 zł

* Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól, wartość projektu: 19 751 912,06 zł, dofinansowanie UE: 9 475 784,13 zł

* Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów do potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli – wartość projektu: 8 199 356,72 zł, dofinansowanie UE: 3 914 068,31 zł,

* Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K - SSSE - Podstrefa Nowa Sól - II etap – wartość projektu: 14 580 356,89 zł, dofinansowanie UE: 10 753 593,00 zł

 

Przy tej okazji warto wspomnieć o pozostałych inwestycjach realizowanych w Nowej Soli przy pomocy środków unijnych w latach 2003 - 2010 (załącznik)

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…