Blisko trzy godziny trwało wyburzanie pomnika Bohaterów II wojny światowej przed nowosolskim LO. Za kilka tygodni w tym miejscu stanie nowy monument, na który składali się Nowosolanie. Jego pełna nazwa to: Bohaterom walk o Polskę. 

Decyzję  o budowie nowego pomnika podjął prezydent Wadim Tyszkiewicz w porozumieniu ze środowiskami walczącymi o wolność, w tym kombatantami oraz solidarnościowymi. Pomysł zrodził się przeszło sześć lat temu. W gronie artysty plastyka Grażyny Graszki oraz historyka Tomasza Andrzejewskiego, powstało kilka projektów, które zwizualizował Tadeusz Szechowski. Najbardziej delikatną była kwestia przyjęcia pomysłu przez pokolenie, które dotknęło czasu II Wojny Światowej. Jednakże kombatanci zgodzili się na budowę nowego pomnika i jako pierwsi zrobili w swoim środowisku zbiórkę pieniędzy.

Nowy pomnik przedstawia orła w koronie, za którym stoi jedno z najważniejszych polskich odznaczeń: order Virtuti Militari. Jest ono najstarszym orderem wojskowym na świecie, ustanowionym w 1792 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na pomniku będzie napis: Bohaterom Walk o Polskę.

Pomnik wykonany zostanie z przesuniętych względem siebie bloków granitowych zróżnicowanych geometrycznie, kolorystycznie i fakturowo usytuowanych na cokole - główne elementy pomnika to orzeł złożony z korpusu i dwóch skrzydeł wykonany z granitu płomieniowanego kashmir white w kolorze bardzo jasnym kremowym, żeliwny krzyż Virtuti Militari na granitowej tarczy w kształcie koła w kolorystyce czerwonej Balmoral Red oraz granitowa skała w kolorze zbliżonym do czarnego Blue In the Night z napisem i cokół z szarego granitu strzegomskiego. Pomnik będzie mieć 6,00 metrów długości i 1,80 m szerokości oraz wysoki na blisko 3 metry. Podstawa Pomnika będzie podświetlona. Koszt całej inwestycji to 245 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy wyłoży Miasto. W roku 2014 Komitet zebrał ok. 45 tysięcy złotych-pieniądze te pochodzą ze zbiórek. Miasto z reklam na tablicy ogłoszeń przy budynku UM zebrało w ub. roku 50 tysięcy złotych, a w tym roku planuje pozyskać brakującą kwotę.  Warto dodać, ze Starostwo Powiatowe przekazało 25 tysięcy na dokumentację pomnika.

 

 

Krótka historia pomnika

 

W połowie lat 60. władze miasta podjęły decyzję o przebudowie parku przy ul. Zjednoczenia. Przedwojenny park z sadzawką i pomnikiem poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy był do tego czasu już kilkakrotnie przekształcany. Nowe założenie parkowe składać się miało z dużej fontanny oraz placu z dominującym pomnikiem. Po rozbiórce niemieckiego pomnika plac, który otrzymał nazwę Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, został wyłożony betonowymi płytami, a na nim stanął pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej. Autorami wzniesionego w 1967 r. pomnika byli Tadeusz Dobosz i Leszek Krzyszowski. Na monumentalnym pomniku o konstrukcji stalowo-betonowej znalazły się kompozycje rzeźbiarskie symbolizujące braterstwo broni – trzy postacie żołnierzy polskich i radzieckich (front pomnika) oraz śląski orzeł piastowski oraz sierp i młot (tył pomnika). U stóp pomnika po prawej stronie posadowiony został znicz i kamienna płyta z napisem - Bohaterom II wojny światowej – poległym w obronie wolności i godności człowieka. Społeczeństwo Ziemi Nowosolskiej. Po lewej stronie ustawiono wysokie stalowe maszty symbolizujące karabiny z bagnetami. W otoczeniu znalazły się także maszty flagowe. Oficjalnie pomnik wystawiony został na 50 rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej w Rosji. Sam pomnik i nazwa placu była ciekawą kompilacją polskich tradycji niepodległościowych (powstańcy śląscy i wielkopolscy) oraz historii II wojny światowej. Do końca lat 80. plac i pomnik były centrum obchodów uroczystości o charakterze państwowym. Przy pomniku odbywały się uroczystości związane z historią Polski i ZSRR, np. wyzwolenie Nowej Soli (14 lutego), Dzień Zwycięstwa, 22 Lipca, rocznice wybuchu II wojny światowej i rewolucji październikowej, święta Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Wszystkie uroczystości miały bogatą oprawę i towarzyszyły im delegacje przedstawicieli wojska polskiego i armii radzieckich stacjonujących w Polsce. Przełom 1989 r. przyniósł zmianę ideologicznych funkcji pomnika. Zaprzestano identyfikowania monumentu z braterstwem broni polsko-radzieckim, a wraz z likwidacją na pomniku symbolów państwa radzieckiego (symbole zostały skute) nastąpiła zmiana jego nazwy na Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej. Dziś przy pomniku odbywają się uroczystości związane tylko z dziejami Polski, również te, które w PRL były zakazane. Pod koniec 2005 r. pomnik i jego otocznie jako jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście, przy którym odbywają się uroczystości państwowe oraz lokalne (np. powitanie Nowego Roku) poddane zostały renowacji. Monument odmalowano, plac otrzymał nowe podłoże, odnowiono tablicę pamiątkową, a po lewej stronie pomnika umieszczono nowy znicz.

Zobacz także

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…

Trwa wyburzenie wieży

W sobotę 30 listopada rozpoczęły się wyburzenia wieży na terenie byłej fabryki nici Odra - to kontynuacja wielkiego projektu rewitalizacji tego terenu. Zarządu Województwa Lubuskiego przyznał w 2016 roku Miastu dofinansowanie 13.5 miliona na projekt „Re Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Więcej…