wypalanieWiosna przywitała nas wyśmienitą pogodą. Czas zacząć porządki w ogródkach...ale uwaga: przypominamy Państwu, że niedozwolone jest..:

 

1. Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,

szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów.

2. Korzystanie z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej

warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100m od lasu.

3. Rozpalanie ognia, wysypywania gorącego popiołu i żużla lub wypalania wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów podlega karze aresztu lub grzywny albo karze nagany w myśl art. 131, pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 82, • 4, ustawy Kodeks Wykroczeń.

Czynności wiosennego wypalania traw powodują degradację środowiska, między innymi poprzez :

- obniżanie żyzności gleby,

- przerywanie cyklu życiowego organizmów i zwierząt żyjących w glebie,

- wyjaławianie gleby,

- intensyfikowanie erozji wietrznej i wodnej,

- powodowanie powstawania dymów zawierających tlenki siarki , węgla, azotu oraz związki rakotwórcze ,

- niszczenie zadrzewienia śródpolnego oraz skupisk roślinności pełniących funkcje osłonowe, mikroklimatyczne oraz filtrujące zanieczyszczenia.

Zobacz także

Nowosolskie Sinersio podpisało umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy została podpisana umowa, na mocy której nowosolska firma która swoją siedzibę ma w Interiorze - Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE).

Więcej…

Lubuska Karta Seniora

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o wprowadzeniu na terenie województwa Lubuskiej Karty Seniora, zachęcamy jednostki kultury, sportu i edukacji oraz prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól do udziału w tym programie i zagaszanie swoich propozycji rabatów i ulg dla Seniorów.

Więcej…

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…