wypalanieWiosna przywitała nas wyśmienitą pogodą. Czas zacząć porządki w ogródkach...ale uwaga: przypominamy Państwu, że niedozwolone jest..:

 

1. Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,

szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów.

2. Korzystanie z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej

warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100m od lasu.

3. Rozpalanie ognia, wysypywania gorącego popiołu i żużla lub wypalania wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów podlega karze aresztu lub grzywny albo karze nagany w myśl art. 131, pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 82, • 4, ustawy Kodeks Wykroczeń.

Czynności wiosennego wypalania traw powodują degradację środowiska, między innymi poprzez :

- obniżanie żyzności gleby,

- przerywanie cyklu życiowego organizmów i zwierząt żyjących w glebie,

- wyjaławianie gleby,

- intensyfikowanie erozji wietrznej i wodnej,

- powodowanie powstawania dymów zawierających tlenki siarki , węgla, azotu oraz związki rakotwórcze ,

- niszczenie zadrzewienia śródpolnego oraz skupisk roślinności pełniących funkcje osłonowe, mikroklimatyczne oraz filtrujące zanieczyszczenia.

Zobacz także

Niegosławice dla nowosolskiego szpitala

We wtorek 19 marca  w Urzędzie Gminy Niegosławice odbyło się połączone posiedzenie komisji Rady Gminy.

Więcej…

Głogów chce wesprzeć nowosolski szpital

Kolejna gmina wspiera nowosolski szpital w kupnie tomografu – podczas środowej konferencji prasowej, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zadeklarował, że na najbliższej sesji zwróci się do radnych o zgodę na wsparcie zakupu tego urządzenia ze środków z budżetu Głogowa.

Więcej…

Nowe miejskie koszulki już w sprzedaży

Od czwartku 21 marca rusza sprzedaż nowych koszulek miejskich z wizerunkiem rozsypanej soli i napisem "Nowa Sól".

Więcej…