Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę budynku dworca PKP w Nowej Soli dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz dla potrzeb siedziby Straży Miejskiej.

Co zostanie zrobione?

W ramach inwestycji ma zostać przebudowany parter budynku dworca PKP S.A. z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej. Wokół budynku ma być wykonany drenaż opaskowy oraz docieplenie ścian piwnic budynku.

Przebudowa dworca będzie polegała na gruntownym przystosowaniu parteru obiektu do nowych funkcji, przebudowie wejść do budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie i dociepleniu istniejących stropów, wykonaniu nowych aranżacji pomieszczeń oraz na wykonaniu wszystkich niezbędnych nowych instalacji. Obiekt będzie zaopatrywany w media z istniejących przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Dane podstawowe budynku dworca:

- powierzchnia użytkowa parteru pod przebudowę 489,44 m2,

- powierzchnia całkowita budynku 1678 m2,

- kubatura budynku objęta przebudową 1761 m3,

- kubatura całkowita 5940 m3,

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń Centrum Obsługi Pasażerów 290,88 m2,

- powierzchnia użytkowa Straży Miejskiej 190,21 m2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r.

****
O projekcie

Liderem projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmie:

1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów).

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Zobacz także

Prezydent Tyszkiewicz w Radiu Zachód

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz był gościem Janusza Życzkowskiego w Radiu Zachód. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy. LINK

Zmień swój wygląd i pomóż innym

21 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” w Nowej Soli przy ulicy Wrocławskiej 33a odbędzie się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego o Nagrodę Kryształowego Grzebienia „Szalone lata 80”.

Więcej…

Elewacja SP1 do remontu

15 marca dyrektor Paweł Juckiewicz, podpisał umowę z firmą Usługi Budowlane BUD-BIG Krzysztof Pultyn z Przyborowa na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej i ul. Dąbrowskiego.

Więcej…