Umowa na dofinansowanie dróg w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F oraz 102326F w Nowej Soli"

w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zawarta.  Umowa została podpisana przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka oraz prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza. Całkowita wartość zadania to 4.217.215, a dofinansowanie wynosi 2.108.607 zł. 

Zobacz także

Zapraszamy na Miejską Wigilię

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas - to jedna z takich chwil, kiedy dobrze być razem, poczuć klimat nadchodzących świąt, zaśpiewać kolędę i zatrzymać się w codziennym pędzie.

Więcej…

Marszałek Polak spotyka się z samorządowcami

Najważniejsze zagadnienia dotyczące gmin powiatów wschowskiego i nowosolskiego były przedmiotem spotkania ich włodarzy z zarządem województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele.

Więcej…

Nowosolskie kartki świąteczne

Nie macie Państwo jeszcze kartek świątecznych? Bardzo dobrze!

Więcej…