Plan prac do czwartku 25.01.2018r.:

Ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Kaczkowskiego do ul. Chopina: wykonywana jest kanalizacja deszczowa

Ul. Kruczkowskiego: trwają docinki w ciągu nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni

 Ul. Reymonta: od dnia 24.01.2018 wykonywana będzie kanalizacja deszczowa

Plan prac do czwartku 18.01.2018r.:

Ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Kaczkowskiego do ul. Chopina: wykonywana jest kanalizacja deszczowa

Ul. Kruczkowskiego: trwa układanie krawężników, obrzeży oraz ścieków przykrawężnikowych

 

Plan prac do czwartku 04.01.2018r.:

Ul. Broniewskiego – trwa układanie krawężników, obrzeży oraz układana jest podbudowa pod chodniki

Ul. Kruczkowskiego: w dniu dzisiejszym rozpocznie się korytowanie, układana będzie kanalizacja deszczowa

 

Plan prac do czwartku 21.12.2017r.:

Ul. Dygasińskiego – przedłużenie: trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej

Ul. Gałczyńskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej

Ul. Lelewela: trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej

Łącznik pieszy pomiędzy ul. Asnyka i ul. Długosza: trwa układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej

Ul. Broniewskiego – trwa układanie krawężników, obrzeży oraz ścieków przykrawężnikowych

 

Plan prac do czwartku 14.12.2017r.:

Ul. Asnyka: trwa układanie nawierzchni jezdni oraz chodników

Ul. Dygasińskiego – przedłużenie: trwa układanie obrzeży

Ul. Gałczyńskiego: układane są obrzeża

Ul. Lelewela: trwa układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej

 

Plan prac do 30 listopada

 

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Wierzyńskiego): trwa układanie nawierzchni chodników

Ul. Asnyka: trwa układanie nawierzchni chodników.

Ul. Gałczyńskiego: trwa układanie ścieków przykrawężnikowych; przygotowywane jest koryto jezdni pod układanie kostki – profilowanie i zagęszczanie tłucznia

Ul. Broniewskiego: układane są krawężniki oraz ścieki przykrawężnikowe

 

 

Plan prac do 27 listopada

 

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Wierzyńskiego): trwa układanie ścieków przykrawężnikowych oraz obrzeży - kontynuacja.

Ul. Asnyka: trwa układanie nawierzchni chodników.

Ul. Gałczyńskiego: układane są krawężniki

 

 

Plan prac 16-20 listopada

 

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Wierzyńskiego): trwa układanie krawężników

Ul. Asnyka: przygotowywane jest koryto chodników i jezdni pod układanie kostki – profilowanie i zagęszczanie tłucznia

 

 

 Plan prac 13-15 listopada

Ul. Dygasińskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników.

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Przyszłości i ul. Dygasińskiego): trwa układanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych, a także obrzeży betonowych.

Ul. Solskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników.

 

 

 

 

Plan prac do 10 listopada

Ul. Dygasińskiego: układane są krawężniki oraz obrzeża sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela. Układane są ścieki przykrawężnikowe oraz odwodnienie liniowe (aco dreny). Trwa układanie nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni.

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Przyszłości i ul. Dygasińskiego): trwa układanie krawężników i obrzeży betonowych.

 

 

Plan prac 6-8 listopada

Ul. Solskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Ul. Dygasińskiego: od strony ul. Długosza układane są krawężniki oraz obrzeża sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela. Układane są ścieki przykrawężnikowe. Rozpoczęło się układanie nawierzchni chodników od strony ul. Długosza.

Ul. Lelewela (odc. pomiędzy ul. Przyszłości i ul. Dygasińskiego): wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Występują czasowe utrudnienia w ruchu.

 

 

Plan prac 2 listopada - 4 listopada

 

Ul. Solskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Ul. Dygasińskiego: od strony ul. Długosza układane są krawężniki oraz obrzeża sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela. Układane są ścieki przykrawężnikowe. Pod koniec tygodnia, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, rozpocznie się układanie nawierzchni chodników od strony ul. Długosza.

Parking oraz chodniki na skrzyżowaniu ul. Długosza i ul. Dygasińskiego: trwa układanie kostki betonowej

Ul. Przyszłości: wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Występują czasowe utrudnienia w ruchu – zamknięta jest jedna nitka jezdni ulicy Przyszłości na przedłużeniu ul. Lelewela

 

 

Plan prac do 1 listopada 2017

 

Ul. Solskiego: trwa układanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Ul. Dygasińskiego: od strony ul. Długosza układane są krawężniki oraz obrzeża sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela. Układane są ścieki przykrawężnikowe.

Parking oraz chodniki na skrzyżowaniu ul. Długosza i ul. Dygasińskiego: przygotowywana jest podbudowa tłuczniowa pod układanie kostki betonowej oraz trwa układanie kostki

Ul. Przyszłości: wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Występują czasowe utrudnienia w ruchu – zamknięta jest jedna nitka jezdni ulicy Przyszłości na przedłużeniu ul. Solskiego i Lelewela

 

 

Plan prac na piątek 27 października

 

Ul. Solskiego: od 27.10.2017 wznowione jest układanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zakończyło się układanie odwodnienia liniowego po obu stronach jezdni

Ul. Dygasińskiego: od strony ul. Długosza układane są krawężniki oraz obrzeża sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela. Układane są ścieki przykrawężnikowe.

Ul. Asnyka: przygotowywane jest kruszywo pod układanie nawierzchni chodników

Parking oraz chodniki na skrzyżowaniu ul. Długosza i ul. Dygasińskiego: przygotowywana jest podbudowa tłuczniowa pod układanie kostki betonowej oraz trwa układanie kostki

Ul. Przyszłości: wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Występują czasowe utrudnienia w ruchu – zamknięta jest jedna nitka jezdni ulicy Przyszłości na przedłużeniu ul. Solskiego i Lelewela

 

Plan prac poniedziałek 23 października - środa 25 października

 

Ul. Słowackiego: 23-24.10.2017 będą trwały prace porządkowe

Ul. Solskiego: trwa układanie odwodnienia liniowego po obu stronach jezdni, będzie realizowane w dniach 23-24.10.2017, od 25.10.2017 wznowione będzie układanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Ul. Dygasińskiego: od ul. Solskiego sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela wykonywanie jest korytowanie – droga jest nieprzejezdna

Od strony ul. Długosza układane są krawężniki sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela.

Parking na skrzyżowaniu ul. Długosza i ul. Dygasińskiego: trwa układanie obrzeży oraz krawężników i przygotowanie koryta parkingu oraz chodników pod sypanie tłucznia.

 

 

Plan prac środa 18 października - sobota 21 października

Ul. Słowackiego: układana jest nawierzchnia jezdni z kostki betonowej   

Ul. Solskiego: układana jest nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, układanie odwodnienia liniowego korytkowego po obu stronach jezdni

 Ul. Asnyka na odcinku od przejścia pieszego do ul. Długosza do ul. Dygasińskiego: układane są obrzeża oraz ściek przykrawężnikowy

Ul. Dygasińskiego: od ul. Długosza sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela wykonywanie będzie korytowanie – droga będzie nieprzejezdna

Parking na skrzyżowaniu ul. Długosza i ul. Dygasińskiego: trwa układanie obrzeży oraz krawężników

 

Plan prac poniedziałek 16 października - środa 18 października

 

Ul. Słowackiego: układana jest nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Ul. Solskiego: układana jest nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Ul. Asnyka na odcinku od przejścia pieszego do ul. Długosza do ul. Dygasińskiego: od 17.10.2017 układane będą obrzeża oraz ściek przykrawężnikowy

Ul. Dygasińskiego: od ul. Długosza sukcesywnie w kierunku ul. Lelewela wykonywanie będzie korytowanie – droga będzie nieprzejezdna

 

 Plan prac środa 11 października - sobota 14 października

Ul. Słowackiego: Układana będzie nawierzchnia chodników z kostki brukowej.

Od 11.10.2017r. układana i zagęszczana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod kładzenie nawierzchni z kostki betonowej jezdni. W przypadku wystąpienia dobrych warunków atmosferycznych od piątku 13.10.2017 układana będzie nawierzchnia jezdni.

Ul. Solskiego: Układana będzie nawierzchnia chodników z kostki brukowej.

Ul. Asnyka na odc. od przejścia pieszego do ul. Długosza do wysokości placu zabaw:

W momencie usunięcia kolizji gazowej na ul. Dygasińskiego, które planowane jest na czwartek prace na powyższym odcinku ul. Asnyka zostaną wznowione. Układana i zagęszczana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod kładzenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach.

 

Plan prac poniedziałek 9   października - środa 11 października

 

Ul. Słowackiego: Układana będzie nawierzchnia chodników z kostki brukowej.

Ul. Solskiego: Układana będzie nawierzchnia chodników z kostki brukowej.

Ul. Asnyka na odc. od przejścia pieszego do ul. Długosza do wysokości placu zabaw:

Od poniedziałku 09.10.2017r. układana i zagęszczana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod kładzenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach

 

 

Plan prac środa 4 października-sobota 7 października

Ul. Wierzyńskiego: 5.10.2017 nastąpi odbiór.

Od jutra ulica będzie przejezdna.

Ul. Słowackiego: do końca tygodnia układana będzie nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Od przyszłego tygodnia układana będzie nawierzchnia jezdni.

Ul. Asnyka na odc. od łącznika pieszego do ul. Długosza do placu zabaw: w dniach 04-05.10.2017 układane będą obrzeża. Dodatkowo przygotowywane będzie koryto chodników pod tłuczeń.

Ul. Dygasińskiego: w dniach 04-11.10.2017 usuwana będzie kolizja kanalizacji deszczowej z gazem na wysokości posesji Dygasińskiego 10

Ulica Dygasińskiego na wysokości skrzyżowania z Asnyka w tym czasie będzie nieprzejezdna.

Ul. Solskiego: od skrzyżowania z ul. Wierzyńskiego układana jest nawierzchnia chodników.

W stronę ul. Dygasińskiego sukcesywnie przygotowywany jest tłuczeń pod kładzenie nawierzchni chodników.

 

 

Plan prac:Od poniedziałku 2 października do środy 4 października

Wierzyńskiego – do środy będzie układana nawierzchnia jezdni

Asnyka – sukcesywnie trwa korytowanie jezdni i chodników na odcinku od przejścia pieszego do ulicy Długosza do skrzyżowania z ulicą Dygasińskiego. 2 -3 października układane są krawężniki, później będą układane obrzeża

Solskiego – układany jest tłuczeń pod układanie nawierzchni chodników. Od środy będą układane tam chodniki

Słowackiego – wysypywany jest tłuczeń pod układanie chodników. Rozpoczyna się układanie chodników

 

Plan prac: środa 27 września - sobota 29 września

 

Ul. Wierzyńskiego – do końca tygodnia układana będzie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Ul. Solskiego – układana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod kładzenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach

Ul. Słowackiego - układana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod kładzenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach

 

 

Plan prac: od poniedziałku 25 września do środy 27 września

 

Wierzyńskiego – w środę powinno zakończyć się układanie kostki betonowej jezdni na odcinku pomiędzy Kaczkowskiego a Lelewela. Ulica Solskiego 25 i 26 września układany będzie ściek przykrawężnikowy. Od 26 września sypany będzie tłuczeń pod wykonanie chodników.

Słowackiego – 25 i 26 września układanie ścieku przykrawężnikowego

Na odcinku pomiędzy Norwida i Skołodwskiej, przygotowywane jest koryto pod układanie tłucznia. Będzie on sypany 25-26 września.

 

 

Plan prac: od środy  20 września do soboty 23 września

Dygasińskiego - 20 września zakończą się prace związane z budową kanalizacji deszczowej

Solskiego - układane są obrzeża chodników na odcinku od Wierzyńskiego do Przyszłości. Prace będą prowadzone do końca tygodnia. Od 21 września będą wykonywane podbudowy pod układanie kostki chodników

Słowackiego - kładzione są obrzeża chodników. Prace potrwają do końca tygodnia

Wierzyńskiego - układana jest nawierzchnia jezdni z kostki brukowej na odcinku Solskiego/Asnyka. Prace powinny zostać zakończone 21 września

od 21 września do soboty 23 września - będzie kładziona nawierzchnia z kostki brukowej na odcinku Asnyka/Długosza

Asnyka - układana jest nawierzchnia  z kotki brukowej na odcinku od przejścia pieszego do ulicy Długosza, do Wierzyńskiego. Prace zakończą się 20 września

Na skrzyżowania Asnyka/Dygasińskiego 21 września układana będzie kanalizacja deszczowa. Tego samego dnia prace zostaną zakończone

Lelewela - w okolicach skrzyżowania z Dygasińskiego układana będzie kanalizacja deszczowa (21 i 22 września)

 

Plan prac: od poniedziałku 18 września do środy 20 września

 

Dygasińskiego – w dalszym ciągu trwają prace związane z ułożeniem kanalizacji deszczowej

Słowackiego – 18 września trwają prace przygotowawcze pod kładzenie obrzeży chodników. Od 19 września będą układane obrzeża chodnikowe na tej ulicy

Wierzyńskiego – od 18 września – pomiędzy Solskiego a Asnyka - układana jest nawierzchnia z kostki betonowej

Asnyka – 18 września – przygotowywane jest koryto pod kładzenie kostki betonowej jezdni. Od 19 września będzie kładziona kostka na te ulicy

Solskiego – na odcinku od Wierzyńskiego do Dygasińskiego – kładzione są obrzeża chodnikowe a na odcinku od Dygasińskiego do Przyszłości, kładzione są krawężniki

 

 

Plan prac: od czwartku 14 września do piątku 15 września

Słowackiego – ulica jest wykorytowana i nieprzejezdna, układany jest ściek przykrawężnikowy

Asnyka – na odcinku od Wierzyńskiego do Długosza – układana jest nawierzchnia chodników (czwartek i piątek 14 września)

Solskiego – cała ulica jest nieprzejezdna.

W czwartek 14 września korytowany jest odcinek Solskiego od Dygasińskiego do Przyszłości

Na Solskiego od Wierzyńskiego do Dygasińskiego – układany jest krawężnik

Na Dygasińskiego przy skrzyżowaniu z Solskiego wykonywana jest kanalizacja deszczowa. W rejonie tego skrzyżowania nie ma przejazdu

Wierzyńskiego – 14-15 września – sypane będzie kruszywo pod nawierzchnię jezdni. Odcinkowo Wierzyńskiego może być nieprzejezdna. Nawierzchnia na Wierzyńskiego ma być układana po 18 września

 

 

Plan prac: Od poniedziałku 11 września do środy 13 września

Ul.Słowackiego: ulica nieprzejezdna w związku z korytowaniem jezdni. Układany jest ściek przykrawężnikowy

Ul. Wierzyńskiego - we wtorek 12 września powinno zakończyć się układanie chodników

Do 15 września powinno rozpocząć się układanie jezdni na ul. Wierzyńskiego

Ul. Asnyka – układana jest nawierzchnia chodników od strony z ulicą Wierzyńskiego

Ul. Solskiego – cała ulica jest nieprzejezdna. Odcinek ul. Solskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego a ul. Przyszłości - układana jest kanalizacja. Od strony skrzyżowania z ul Wierzyńskiego wykonywane jest korytowanie jezdni.

Ul. Dygasińskiego – od strony ul. Solskiego od wtorku 12 września – wykonywana będzie kanalizacja (ulica będzie nieprzejezdna)

 

 

Plan prac  środa 6 września - piątek 8 września

Na ulicach Słowackiego i Asnyka prace związane z budową oświetlenia

na ulicach Gałczyńskiego, Kruczkowskiego i Solskiego - budowa kanalizacji deszczowej

na ulicy Wierzyńskiego - budowa chdników


skrzyżowanie ulic Dygasińskiego i Solskiego - budowa kanalizacji
ulica Asnyka - od str Wierzyńskiego-układane są krawężniki, budowa chodników
ulica Słowackiego - korytowanie lewej strony jezdni, po tej stronie układane są krawężniki

 

Plan prac na wtorek 5 września

Na ulicy Wierzyńskiego będzie wykonywany chodnik po obu stronach jezdni

Ulica Słowackiego – budowa chodnika oraz korytowanie jezdni

Ulica Solskiego – ciąg dalszy korytowania jezdni

Wykonanie kanalizacji na ulicy Solskiego w kierunku Dygasińskiego (od strony ul. Przyszłości)

Środa 6 września

Kontynuacja prac z wtorku 5 września

 

Ważne!

 

Informujemy Mieszkańców ulic w przebudowie, że w wyniku uzgodnień Urzędu Miasta, oraz wykonawcy czyli firmy Kambud, pracownicy tej firmy udzielą stosownej pomocy w załadunku (dostarczeniu) odpadów na odcinkach, gdzie dojazd śmieciarki będzie niemożliwy. (przeczytaj pismo)

 

 

 

Zobacz także

Nowosolskie firmy nagrodzone

Portal Nowa Praca oraz Omni Modo nagrodzone, a firma Jost wyróżniona podczas gali Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie - spotkania lubuskich firm, które swoją wrażliwością zarażają innych i które niczym kula śnieżna wywierają wpływ na swoje otoczenie, realizując projekty na rzecz społeczności lokalnej, wykraczając poza zwykłe obowiązki i schematy.

Więcej…

Komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym

Biuro ds. Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego Nowa Sól informuje, że w okresie świąteczno-noworocznym autobusy komunikacji miejskiej kursować będą w następujący sposób:

Więcej…

Uwaga, ważna informacja

Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia, Urząd Miejski w Nowej Soli będzie nieczynny.