Budowa ronda przed dworcem PKP wchodzi w kolejną fazę - budowlańcy zawężają ulicę Towarową - mimo, że droga jest przejezdna, bardzo prosimy kierowców o ostrożność.

***
W Nowej Soli właśnie realizowana jest przebudowa ulicy Towarowej i Zjednoczenia pod przyszłe centrum przesiadkowe. W ramach tej inwestycji wykonywane są rozbiórki elementów dróg, przebudowane zostaną sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (linia telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja ogólnospławna, wodociągowa, gazowa), budowa przyłączy wodociągowych. Ulica Towarowa i Zjednoczenia oraz skrzyżowania tych ulic zostaną przebudowane, a na skrzyżowaniu Towarowej i Zjednoczenia zostanie wybudowane rondo.

Dla taksówek oraz samochodów osobowych przewidziano budowę zatok postojowych. Dla autobusów zostanie wybudowanych pięć zadaszonych peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej. Przebudowane zostaną także chodniki w tym rejonie- zostaną wyznaczone na nich także ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada także przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulic 9 wpustów ulicznych), kanalizacji deszczowej przyłączy nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych.

Obie ulice zostaną bardzo dobrze doświetlone – wzdłuż nich stanie 29 lamp.

Na koniec prac zostaną ustawione urządzenia małej architektury, jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a na rogu ulicy Zjednoczenia i Towarowej powstanie mała fontanna. Nie zapomniano również o przestrzeni zielonej: Miasto zaplanowało posadzenie drzew, krzewów, bylin itp.

Koszt inwestycji to 4 987 tysięcy złotych.

Zobacz także

Wyniki wyborów uzupełniających

19 listopada br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Nowa Sól, w wyniku których nową radną została Monika Zofia Owczarek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Włodarze średnich lubuskich miast zorganizowali się w jedną drużynę

W nowosolskim Interiorze spotkali się szefowie sześciu lubuskich miast, aby wspólnie zakomunikować swoje potrzeby rozwojowe.

Więcej…

Lekcja obywatelska w urzędzie

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli odwiedzili dziś Urząd Miasta.

Więcej…