Budowa ronda przed dworcem PKP wchodzi w kolejną fazę - budowlańcy zawężają ulicę Towarową - mimo, że droga jest przejezdna, bardzo prosimy kierowców o ostrożność.

***
W Nowej Soli właśnie realizowana jest przebudowa ulicy Towarowej i Zjednoczenia pod przyszłe centrum przesiadkowe. W ramach tej inwestycji wykonywane są rozbiórki elementów dróg, przebudowane zostaną sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (linia telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja ogólnospławna, wodociągowa, gazowa), budowa przyłączy wodociągowych. Ulica Towarowa i Zjednoczenia oraz skrzyżowania tych ulic zostaną przebudowane, a na skrzyżowaniu Towarowej i Zjednoczenia zostanie wybudowane rondo.

Dla taksówek oraz samochodów osobowych przewidziano budowę zatok postojowych. Dla autobusów zostanie wybudowanych pięć zadaszonych peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej. Przebudowane zostaną także chodniki w tym rejonie- zostaną wyznaczone na nich także ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada także przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulic 9 wpustów ulicznych), kanalizacji deszczowej przyłączy nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych.

Obie ulice zostaną bardzo dobrze doświetlone – wzdłuż nich stanie 29 lamp.

Na koniec prac zostaną ustawione urządzenia małej architektury, jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a na rogu ulicy Zjednoczenia i Towarowej powstanie mała fontanna. Nie zapomniano również o przestrzeni zielonej: Miasto zaplanowało posadzenie drzew, krzewów, bylin itp.

Koszt inwestycji to 4 987 tysięcy złotych.

Zobacz także

Prezydent Tyszkiewicz z absolutorium za rok 2017

Prezydent Wadim Tyszkiewicz otrzymał dziś od Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Prezydent podziękował radnym za merytoryczną pracę oraz ich zaangażowanie.

Więcej…

Jubileusze pracy

Strażnicy Miejscy: Rafał Mrowiński oraz Tomasz Ruszczak obchodzą jubileusze pracy. Z tej okazji prezydent Wadim Tyszkiewicz podziękował panom za ich dotychczasową pracę, życząc jednocześnie powodzenia w życiu prywatnym oraz dalszej pracy zawodowej.

Więcej…

Rozkład jazdy SubBus

Rozkład jazdy autobusów międzygminnej komunikacji. Rozkład obowiązuje od 1 lipca 2018r.

Więcej…