15 września Miasto złożyło w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek na przebudowę ulicy Fredry w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W obecnym stanie droga posiada dwa rodzaje nawierzchni – bitumiczną i z betonowych płyt ażurowych. Droga jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania i nierówności oraz ubytki, natomiast odcinek o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych jest mocno zdeformowany, zagrażając bezpieczeństwo ruchu. Brak jest efektywnie działającej kanalizacji deszczowej, istniejący kolektor jest niedrożny w wielu miejscach. Powstają bardzo duże zastoiska wód opadowych stwarzających zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Droga posiada częściowo chodniki w bardzo złym stanie technicznym, odczuwalny jest brak ścieżki rowerowej. Oświetlenie uliczne jest nieefektywne i przestarzałe. W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa drogi w zakresie przebudowy jezdni, budowy ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych, skrzyżowań z drogami gminnymi – ulica Korczaka, Tuwima, Makuszyńskiego i Brzechwy oraz z drogą powiatową –ul. 1 Maja. Inwestycja obejmuje także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej (wraz z pompowniami wód opadowych) oraz budowę oświetlenia drogi ze szczególnym uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych ( 55 słupów z oprawami LED w tym 4 słupy  doświetlające przejścia dla pieszych) .
parametry drogi:
szerokość- 5 metrów
długość - 861 metrów

Szacunkowy koszt inwestycji to 6 600 tys. Miasto liczy na dofinansowanie 3 mln zł.

Zobacz także

Jubileuszowy 10. Solanin Film Festiwal

Solanin Film Festiwal świętuje w tym roku 10 urodziny! Od 22 do 26 sierpnia Nowa Sól, na kilka dni, stanie się offową stolicą Polski.

Więcej…

Zapraszamy do konkursu!

Wydział integracji europejskiej i promocji nowosolskiego Urzędu Miejskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego elementem koniecznym ma być karminowy autobus komunikacji miejskiej SubBus.

Więcej…

Fermata muzykuje w Kudowie-Zdroju

Od 4 do 12 sierpnia  w Kudowie-Zdroju odbędą się warsztaty muzyczne „Nowa Sól Muzykuje”.

Więcej…