15 września Miasto złożyło w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek na przebudowę ulicy Fredry w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W obecnym stanie droga posiada dwa rodzaje nawierzchni – bitumiczną i z betonowych płyt ażurowych. Droga jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania i nierówności oraz ubytki, natomiast odcinek o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych jest mocno zdeformowany, zagrażając bezpieczeństwo ruchu. Brak jest efektywnie działającej kanalizacji deszczowej, istniejący kolektor jest niedrożny w wielu miejscach. Powstają bardzo duże zastoiska wód opadowych stwarzających zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Droga posiada częściowo chodniki w bardzo złym stanie technicznym, odczuwalny jest brak ścieżki rowerowej. Oświetlenie uliczne jest nieefektywne i przestarzałe. W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa drogi w zakresie przebudowy jezdni, budowy ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych, skrzyżowań z drogami gminnymi – ulica Korczaka, Tuwima, Makuszyńskiego i Brzechwy oraz z drogą powiatową –ul. 1 Maja. Inwestycja obejmuje także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej (wraz z pompowniami wód opadowych) oraz budowę oświetlenia drogi ze szczególnym uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych ( 55 słupów z oprawami LED w tym 4 słupy  doświetlające przejścia dla pieszych) .
parametry drogi:
szerokość- 5 metrów
długość - 861 metrów

Szacunkowy koszt inwestycji to 6 600 tys. Miasto liczy na dofinansowanie 3 mln zł.

Zobacz także

Informacja o przewonieniu paliwa gazowego

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 23-30 października 2017 r. na terenie miasta Nowa Sól przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego.

Więcej…

Działania Straży Miejskiej przed 1 listopada

Przed 1 listopada funkcjonariusze nowosolskiej Straży Miejskiej rozpoczęli wzmożone patrole w rejonie miejskich cmentarzy, w trakcie których informują osoby porządkujące groby najbliższych o zasadach bezpieczeństwa   w okresie Wszystkich Świętych.

Więcej…

Park Interior odnosi sukcesy

W ostatnim konkursie "Bon na innowacje" wybranych zostało 12 firm, które wspólnie z Interiorem opracują innowacje warte ponad 1,7 mln zł brutto.

Więcej…