Informujemy, że 31 października i 10 listopada 2017 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) będzie czynne do godziny 16.00. 2 listopada, 22 grudnia, 23 grudnia 2017 roku PSZOK będzie nieczynny.

Nowosolski PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Polnej, działka w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków

***

Jeśli chcesz pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, możesz zrobić to za DARMO.

Wystarczy, że zawieziesz je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie PSZOK. Jest to punkt do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi dla każdego punktu. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu związku, odpadów komunalnych wymienionych poniżej. Odpady przyjmowane są od mieszkańców, tylko i wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania.Obsługa PSZOK będzie zobowiązana do wydawania właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dodatkowych worków do segregacji odpadów, w przypadkach uzasadnionych ich potrzebami.

PSZOK w Nowej Soli ul. Polna, działka w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Tel.693000334

Rodzaje odpadów, które mają być gromadzone w punkcie:

- makulatura

- plastykowe butelki po napojach

- pojemniki i butelki po kosmetykach/chemii gospodarczej/środkach czystości/folia

- opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach/opakowania jogurty itp.

- opakowania piankowe/styropianowe

- zużyte baterie i akumulatory

- przepracowane oleje/smary

- opakowania po olejach/smarach/płynach chłodniczych/środkach ochrony roślin,

- tonery/tusze

- nośniki danych

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady drzewne i zielone (trawa, liście, gałęzie, drewno)

- odpady kuchenne – suchy chleb, resztki i przeterminowane produkty bezmięsne

- meble nietapicerowane

- szkło opakowaniowe/butelki/słoiki

- szkło płaskie/szyby

- szkło gospodarcze/ceramika

- odpady wielkogabarytowe – tapicerowane/wykładziny/dywany

- metale żelazne i kolorowe

- tekstylia/odzież

- popiół/żużel

- ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów (do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie)

- ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie) - zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

Od 1 marca każdy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie Związku Międzygminnego "Eko- Przyszłość" otwarty będzie:

- poniedziałek - czwartek 13.00 - 18.00;

- piątek - 11.00 - 20.00;

- sobota - 9.00 - 20.00

 

Zobacz także

Jubileuszowy 10. Solanin Film Festiwal

Solanin Film Festiwal świętuje w tym roku 10 urodziny! Od 22 do 26 sierpnia Nowa Sól, na kilka dni, stanie się offową stolicą Polski.

Więcej…

Zapraszamy do konkursu!

Wydział integracji europejskiej i promocji nowosolskiego Urzędu Miejskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego elementem koniecznym ma być karminowy autobus komunikacji miejskiej SubBus.

Więcej…

Fermata muzykuje w Kudowie-Zdroju

Od 4 do 12 sierpnia  w Kudowie-Zdroju odbędą się warsztaty muzyczne „Nowa Sól Muzykuje”.

Więcej…