Radni Rady Miasta podczas sesji 26 października, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała która będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2018, pozostawia stawki za wodę na niezmienionym poziomie. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń, na okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 29.01.2007r., zawartym pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Nowa Sól i Gminą Otyń, Gmina Nowa Sól – Miasto realizuje zadania własne:

a) Gminy Nowa Sól w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno.

b) Gminy Otyń w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Powyższe wskazuje na kompetencje Rady Miejskiej w Nowej Soli do zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków również na obszarze opisanych powyżej Gmin.

Operatorem wykonującym w imieniu Gminy Nowa Sól – Miasto przedmiotowe zadania jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, który na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16.09.2011r. uzyskał rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz.328) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w Taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Zaplanowany poziom niezbędnych przychodów, zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, w całości pokrywa koszty eksploatacji i utrzymania.

W związku z powyższym, zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na obszarze jej działania jest w pełni uzasadniony.

Założenia do taryfy zostały przedstawione i omówiona na posiedzeniu Kolegium w dniu 3 października 2017r., ana posiedzeniu Kolegium w dniu 20 października 2017r. Prezydent zapoznał się i zaakceptował taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na obszarze jej działania na 2018r.

Zobacz także

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Więcej…

Wyniki wyborów uzupełniających

19 listopada br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Nowa Sól, w wyniku których nową radną została Monika Zofia Owczarek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Włodarze średnich lubuskich miast zorganizowali się w jedną drużynę

W nowosolskim Interiorze spotkali się szefowie sześciu lubuskich miast, aby wspólnie zakomunikować swoje potrzeby rozwojowe.

Więcej…