Radni Rady Miasta podczas sesji 26 października, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała która będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2018, pozostawia stawki za wodę na niezmienionym poziomie. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń, na okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 29.01.2007r., zawartym pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Nowa Sól i Gminą Otyń, Gmina Nowa Sól – Miasto realizuje zadania własne:

a) Gminy Nowa Sól w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno.

b) Gminy Otyń w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Powyższe wskazuje na kompetencje Rady Miejskiej w Nowej Soli do zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków również na obszarze opisanych powyżej Gmin.

Operatorem wykonującym w imieniu Gminy Nowa Sól – Miasto przedmiotowe zadania jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, który na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16.09.2011r. uzyskał rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz.328) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w Taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno, zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca i Otyń.

Zaplanowany poziom niezbędnych przychodów, zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, w całości pokrywa koszty eksploatacji i utrzymania.

W związku z powyższym, zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na obszarze jej działania jest w pełni uzasadniony.

Założenia do taryfy zostały przedstawione i omówiona na posiedzeniu Kolegium w dniu 3 października 2017r., ana posiedzeniu Kolegium w dniu 20 października 2017r. Prezydent zapoznał się i zaakceptował taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na obszarze jej działania na 2018r.

Zobacz także

Uwaga, będą utrudnienia w ruchu!

W środę 26 września w godzinach 7.00-18.00 wystąpią bardzo duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Towarowej i Wojska Polskiego.

Więcej…

Nagroda dla prezydenta Tyszkiewicza

Podczas odbywającego się w Poznaniu Polskiego Kongresu Samorządności, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz otrzymał nagrodę Ikona Samorządu „Za skuteczną realizację strategii rozwoju gospodarczego i propagowanie nowoczesnego modelu zarządzania samorządem”.

Więcej…

Uczniowie szyli Kokardy Narodowe

Z inicjatywy Rady Miejskiej w Nowej Soli w poniedziałek 24 września odbyło się w Urzędzie Miejskim szycie Kokard Narodowych.

Więcej…