W czwartek 30 listopada o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Nowosolskiego Domu Kultury odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli. Porządek obrad:

   Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.

   Ślubowanie radnego.

   Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2017 (10r).

   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

   Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Chopina i Góreckiego).

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

   Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2017 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Interpelacje, wnioski, oświadczenia i zapytania.

   Zamknięcie obrad.

 

Zobacz także

Zapraszamy na Miejską Wigilię

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas - to jedna z takich chwil, kiedy dobrze być razem, poczuć klimat nadchodzących świąt, zaśpiewać kolędę i zatrzymać się w codziennym pędzie.

Więcej…

Marszałek Polak spotyka się z samorządowcami

Najważniejsze zagadnienia dotyczące gmin powiatów wschowskiego i nowosolskiego były przedmiotem spotkania ich włodarzy z zarządem województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele.

Więcej…

Nowosolskie kartki świąteczne

Nie macie Państwo jeszcze kartek świątecznych? Bardzo dobrze!

Więcej…