Urząd Miejski Nowa Sól w najbliższych dniach planuje złożenie wniosków o dofinansowanie budowy tzw. Otwartych Stref Aktywności.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych, w skład których wejdą urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowe place zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. Składane wnioski inwestycyjne dotyczyć będą 2 placów zabaw: placu przy zbiegu ulic Długosza, Asnyka, Dygasińskiego oraz placu zabaw w Parku Kopernika. Środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel wynoszą 230.000 zł. Jednakże realizacja obu inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Zobacz także

Nowosolanki nagrodzone!

Podczas X Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 19 października br. poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego.

Więcej…

Konsultacje społeczne w spr uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Nowej Soli zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Więcej…

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził część dyrektorów i nauczycieli miejskich placówek.

Więcej…