W Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pracownikami nowosolskiego UM z prezydentami Wadimem Tyszkiewiczem oraz Jackiem Milewskim.

Celem spotkania było przedyskutowanie uwag Urzędu miejskiego w Nowej Soli w ramach konsultacji samorządowych wstępnych wariantów modernizacji odrzańskiej drogi wodnej. Uwaga która była przedmiotem spotkania, dotyczyła planowanej lokalizacji jazu na rzece Odrze w granicach administracyjnych Nowej Soli. Inwestycja Ministerstwa zbiega się z planowaną realizacją inwestycji przeciwpowodziowej na Odrze w tym samym obrębie. Podczas spotkania delegacja Wód Polskich przedstawiła założenia inwestycji przeciwpowodziowej ze szczegółowym harmonogramem jej realizacji (zakończenie procedury przetargowej – marzec 2018 –planowane zakończenie robót – grudzień 2021). Strona ministerialna przyjęła argumenty podmiotu realizującego inwestycje do dalszych konsultacji.

 

Zobacz także

Nowosolanki nagrodzone!

Podczas X Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 19 października br. poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego.

Więcej…

Konsultacje społeczne w spr uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Nowej Soli zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Więcej…

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził część dyrektorów i nauczycieli miejskich placówek.

Więcej…