Urząd Miejski w Nowej Soli zakończył trzyletni program pod nazwą „Moje piękne podwórko”

Projekt polegał na porządkowaniu i remontowaniu podwórek stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych lub terenów dzierżawionych od Gminy z wykorzystaniem materiałów budowlanych jak kostka betonowa i brukowa, pochodzących z rozbiórek ulic, placów i chodników. Naszym zadaniem była pomoc wspólnotom w porządkowaniu podwórek tak, aby stały się to przestrzenie przyjazne dla mieszkańców. Z programu mogły skorzystać wspólnoty mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do podwórek (własność, dzierżawa ) na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej remontu podwórka. Musiała ona uzyskać pozytywną opinię Miasta i wymagane przepisami prawa pozwolenia. Z programu skorzystało 15 Wspólnot, wydano ok. 2 tys.m.kw kostki.

Na zdjęciu jedno z wyremontowanych podwórek przy ulicy Wrocławskiej.

 

Zobacz także

Konsultacje społeczne w spr uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Nowej Soli zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Więcej…

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził część dyrektorów i nauczycieli miejskich placówek.

Więcej…

Jubileusze pracy

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i wiceprezydent Jacek Milewski, spotkali się z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, którzy obchodzą jubileusze pracy.

Więcej…