Beata Kulczycka, naczelnik wydziału integracji europejskiej i promocji UM Nowa Sól, Grażyna Wlazły dyrektor MOPS Nowa Sól, Sławomir Wojciechowski, kierownic USC w Nowej Soli oraz Grzegorz Wiater prezes Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość otrzymali medale od Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego za zaangażowanie w sprawy zrzeszenia i działalność na rzecz samorządu lokalnego.

Kryterium przyznania odznaczeń Zasłużony dla Zrzeszenia za działalność na rzecz samorządu lokalnego, na zakończenie kadencji 2014-2018 urzędnikom, pracownikom JST – Gmin Członkowskich, którzy:

- wnieśli znaczący wkład merytoryczny w prace Zrzeszenia (udział w przygotowaniu ankiet i Stanowisk),

- uczestniczyli w pracach Zespołów Roboczych Zrzeszenia,

- reprezentowali Zrzeszenie i interesy gmin członkowskich na forach krajowych, w posiedzeniach Komisji Wspólnej (Zespołach tematycznych), w mediach.

Beata Kulczycka otrzymała medal za prace przy Komitecie Monitorującym RPO, opiniowanie dokumentów programowych.

Grażyna Wlazły otrzymała medal za pracę przy stanowiskach dot. polityki społecznej i konwencie OPS w latach 2016-2017,

Grzegorz Wiater począwszy od 2014 r. ściśle współpracował z ZGWL w ramach „Zespołu ds. gospodarki odpadami”, przygotowując opinie nt. kolejnych nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej,

Sławomir Wojciechowski począwszy od 2012 r. ściśle współpracował z ZGWL i na forum OPOS w przygotowaniu Raportu nt. zadań zleconych z zakresu USC, aktywnie brał udział w posiedzeniach Zespołu ds. Obywatelskich KWRiST, reprezentował Zrzeszenie i OPOS w komunikacji z MSWiA.

Odznaczenia wręczył Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i wiceprezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

 

Zobacz także

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…

Wybory do EUroparlamentu

O czym warto pamiętać i jakie są najważniejsze nowości dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.? Przedstawiamy poradnikowy skrót najczęściej zadawanych pytań dotyczących eurowyborów.

Więcej…

Fundacja nagrodziła już kolejny raz uczniów

W Parku Interior Fundacja Ukryte Talenty związana z firmą Alumetal wręczyła stypendia zdolnym młodym uczniom z nowosolskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Więcej…