Beata Kulczycka, naczelnik wydziału integracji europejskiej i promocji UM Nowa Sól, Grażyna Wlazły dyrektor MOPS Nowa Sól, Sławomir Wojciechowski, kierownic USC w Nowej Soli oraz Grzegorz Wiater prezes Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość otrzymali medale od Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego za zaangażowanie w sprawy zrzeszenia i działalność na rzecz samorządu lokalnego.

Kryterium przyznania odznaczeń Zasłużony dla Zrzeszenia za działalność na rzecz samorządu lokalnego, na zakończenie kadencji 2014-2018 urzędnikom, pracownikom JST – Gmin Członkowskich, którzy:

- wnieśli znaczący wkład merytoryczny w prace Zrzeszenia (udział w przygotowaniu ankiet i Stanowisk),

- uczestniczyli w pracach Zespołów Roboczych Zrzeszenia,

- reprezentowali Zrzeszenie i interesy gmin członkowskich na forach krajowych, w posiedzeniach Komisji Wspólnej (Zespołach tematycznych), w mediach.

Beata Kulczycka otrzymała medal za prace przy Komitecie Monitorującym RPO, opiniowanie dokumentów programowych.

Grażyna Wlazły otrzymała medal za pracę przy stanowiskach dot. polityki społecznej i konwencie OPS w latach 2016-2017,

Grzegorz Wiater począwszy od 2014 r. ściśle współpracował z ZGWL w ramach „Zespołu ds. gospodarki odpadami”, przygotowując opinie nt. kolejnych nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej,

Sławomir Wojciechowski począwszy od 2012 r. ściśle współpracował z ZGWL i na forum OPOS w przygotowaniu Raportu nt. zadań zleconych z zakresu USC, aktywnie brał udział w posiedzeniach Zespołu ds. Obywatelskich KWRiST, reprezentował Zrzeszenie i OPOS w komunikacji z MSWiA.

Odznaczenia wręczył Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i wiceprezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

 

Zobacz także

Konsultacje społeczne w spr uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Nowej Soli zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Więcej…

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził część dyrektorów i nauczycieli miejskich placówek.

Więcej…

Jubileusze pracy

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i wiceprezydent Jacek Milewski, spotkali się z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, którzy obchodzą jubileusze pracy.

Więcej…