Rada Powiatu Nowosolskiego oraz Rada Miasta Nowej Soli obradujące na uroczystej sesji w dniu 9 listopada 2018 r. z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oddają hołd wszystkim twórcom Niepodległej Polski, jej obrońcom i budowniczym, którzy na przestrzeni minionego stulecia przyczynili się do powstania i istnienia wolnej oraz suwerennej Ojczyzny.

W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości z podziwem i uznaniem spoglądamy na dzieło naszych ojców, zawarte w ich heroicznej walce o wolność w czasie powstań narodowych i wielkiej wojny z lat 1914- 1918. Szczególną dumą napawa nas dzieło powstańców wielkopolskich, dające dowód świetnej organizacji i męstwa mieszkańców Wielkopolski, upominających się o prawo do wolnej Ojczyzny.

Wspominamy dziś ze szczególnym szacunkiem Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa- wybitnych twórców niepodległości, którzy różniąc się w wizjach Niepodległej Polski, potrafili w 1918 roku zjednoczyć swe wysiłki na rzecz utworzenia Polski- Ojczyzny wszystkich Polaków.

Składamy hołd tym wszystkim, którzy odzyskanej w 1918 roku wolności bronili podczas wojny polsko- bolszewickiej, w kampanii wrześniowej 1939 roku, na wszystkich frontach II wojny światowej, w powstaniu warszawskim. Składamy wyrazy uznania twórcom i działaczom Polskiego Państwa Podziemnego oraz niezłomnym obrońcom wartości narodowych w latach komunistycznego zniewolenia.

Z wielkim uznaniem i podziwem wspominamy trud milionów obywateli państwa polskiego, budujących niepodległą Polskę w okresie międzywojennym, a także tych, którzy podnosili Polskę z gruzów i ruin po II wojnie światowej. Pamiętamy o ich wkładzie w cywilizacyjny rozwój naszej Ojczyzny. Składamy hołd tym wszystkim, którzy pracą, myślą techniczną i naukową przyczynili się do rozwoju Polski na przestrzeni minionych 100 lat.

Pamiętamy, że spełnienie naszych marzeń o suwerennej Polsce to także zasługa wielkich, duchowych przywódców naszego narodu. Postawa moralna Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego oraz nauki Jana Pawła II stały się dla Polaków inspiracją i drogowskazem w poszukiwaniu wolności.

Wyrażamy radość z osiągnięć naszej Ojczyzny po 1989 roku. Mamy świadomość naszej odpowiedzialności wynikającej z udziału w tworzeniu wielkiego dzieła jakim jest Niepodległa Polska.

--

 

Zobacz także

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 28 marca o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Więcej…

Uwaga, ważna informacja

W związku z rozpoczęciem I etapu przebudowy ul. Fredry, na odcinku od bloku nr 8 do ul. Korczaka informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym.

Więcej…

Nakręć film i wygraj LEGO o wartości 1800 zł

Startujemy z nowym konkursem pt. „Czy jesteśmy EUropejczykami? Nowa Sól już 15 lat w UE”.

Więcej…