To ogólnopolska ekologiczna kampania edukacyjna, którą w Nowej Soli organizują wspólnie: Urząd Miejski, Straż Miejska, Straż Pożarna i Policja.

Co roku, wraz ze spadkami temperatur i rozpoczęciem sezonu grzewczego, obserwujemy w naszym mieście raptowny wzrost zanieczyszczeń powietrza.                

Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest spalanie w domowych piecach i przydomowych kotłowniach węgla kiepskiej jakości, głównie miału i mułu węglowego. Ale jeszcze gorsze skutki przynosi spalanie w domowych paleniskach śmieci i odpadów: plastikowych opakowań, odpadów gumowych, tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, ścinków gumy, skóry, tkanin, itd.

Paląc śmieci nie tylko zanieczyszczamy powietrze i glebę, ale i niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi.

Jak więc widać wyraźnie, wrzucając do pieca śmieci i odpady, nie pozbywamy się problemu, a raczej szkodzimy sobie i bliskim, często nawet tym, którzy się nie narodzili, łamiąc przy tym prawo!

Niestety, spalanie śmieci to dosyć częsta praktyka, za którą stoją z jednej strony mentalność i przyzwyczajenie, głównie starszych mieszkańców miasta – „bo tak robiło się od zawsze”, jak i fałszywie pojmowana oszczędność, bo wywóz śmieci jest droższy i bardziej kłopotliwy niż ich spalenie, a poza tym węgiel kosztuje, a śmiecie są darmowe.

Jednak przypominajmy, że z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły sens wszystkie argumenty zwolenników oszczędności pozbywania się odpadów na własną rękę. Spalanie odpadów bezwzględnie straciło uzasadnienie ekonomiczne. Gmina ma obowiązek odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość odpadów komunalnych w ramach takiego samego poboru opłaty. Pozbywanie się śmieci na własną rękę jest zatem po prostu droższe. Wymaga dodatkowego trudu i stwarza ryzyko dotkliwych sankcji finansowych.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach domowych – taki sposób palenia jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska. Dodatkowo za czyn ten grozi grzywna w wysokości 5.000 zł.

Podczas spalania śmieci emitujemy do atmosfery szkodliwe substancje:

– pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

– tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,

– tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Paląc śmieci zanieczyszczamy nie tylko powietrze, ale także glebę, niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi.

Dlatego apelujemy do mieszkańców naszego miasta: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”

Dlaczego poprzez dzieci? Chcemy, zwiększać świadomość ekologiczną i należy zaczynać od dzieci. Może będą miały wpływ na swoich rodziców, dziadków!!!

 

Zobacz także

Musical Bodo odwołany

W związku z żałobą narodową po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza sobotni spektakl „BODO - musical” zostaje odwołany.

Więcej…

Msza święta w intencji śp. Pawła Adamowicza

W niedzielę 20 stycznia o godz.13:00 w Parafii pw. Świętego Antoniego w Nowej Soli odbędzie się Msza Św. w intencji o spokój duszy śp. Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska.

Więcej…

Nowosolanie w hołdzie prezydentowi Gdańska

W ciszy i skupieniu mieszkańcy Nowej Soli oddali hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Więcej…