Radni Rady Miejskiej w Nowej Soli przyjęli budżet na rok 2019. 16 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. To drugi rok z rzędu, gdy budżet Nowej Soli przekroczył zarówno po stronie dochodów i wydatków kwotę 200 milionów złotych – mówił do radnych podczas sesji prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Wpływ na wielkość budżetu mają nie tylko rosnące dotacje z budżetu państwa, ale przede wszystkim stale rosnące wpływy z podatków (zarówno PIT i CIT, jak i podatków od nieruchomości). To potwierdzenie słuszności obranej szesnaście lat temu drogi rozwoju gospodarczego Nowej Soli. Jestem przekonany, że realizacja kolejnego, wspólnego, zrównoważonego, ale zarazem bardzo proinwestycyjnego budżetu utrwali jeszcze te tendencje. Mam nadzieję, że tą naszą wspólną konsekwencję w budowaniu lepszej przyszłości naszego miasta, potwierdzicie państwo w głosowaniu za uchwaleniem tego budżetu – mówił do radnych prezydent Tyszkiewicz.

 

 

Prezydent przytoczył kilka podstawowych założeń jakie przyświecają od lat przy konstruowaniu budżetów Nowej Soli:

    kształtowanie dochodów w oparciu o realne wykonanie,
    ustalenie wysokości podatków lokalnych na akceptowalnym poziomie
    planowanie wydatków bieżących Gminy do wysokości dochodów,
    ewentualne zaciągnięcie kredytów tylko i wyłącznie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
    stałe zwiększanie udziału środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji,
    oszczędne i racjonalne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących.

               Budżet na 2019 rok zakłada:

    dochody Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 203.618.275 zł, a wydatki w kwocie 203.524.595 zł,
    planowane inwestycje w kwocie 61.000.078 zł, co stanowi 30% planowanych wydatków.

Jest to budżet jak zwykle zakładający bardzo wysoki poziom prorozwojowych inwestycji w mieście, co pozwala systematycznie poprawiać stan gospodarki Nowej Soli.

Zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych to inwestycje w przyszłość Nowej Soli i poprawiające komfort życia Nowosolan. Wśród nich są inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, ale jest także wiele nowych. Najważniejsze z nich to:

    budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli etap II – planowana kwota: 6.950.000 zł
    kontynuacja budowy krytej pływalni – planowana kwota: 9.756.790 zł
    przebudowa   ulicy Fredry – planowana kwota: 7.300.000 zł
    rozpoczęcie budowy Muzeum Odry – planowana kwota 4.067.054 zł
    budowa III etapu południowej obwodnicy Nowej Soli dotacja dla Województwa Lubuskiego – planowana kwota 3.425.000 zł
    przebudowa skrzyżowania Wojska Polskiego – Kościuszki – Waryńskiego – planowana kwota 3.000.000 zł
    budowa ścieżki rowerowej Stypułów – Sławocin dotacja dla Powiatu Nowosolskiego – planowana kwota 2.620.000 zł
    kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 2.022.523 zł

Nie zapominamy również o poprawie bieżącej infrastruktury miejskiej. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 12.019.125 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury i sportu kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy, Muzeum, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to 2.141.841 zł. Konsekwentnie realizujemy program robót publicznych, utrzymując od wielu lat stały poziom wydatków na ten cel. Łączna kwota przeznaczona na przygotowanie robót publicznych, dosprzętowienie i bieżące roboty to 1.943.000 zł. Mówiąc o inwestycjach w roku 2019, mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta.

Chciałbym podkreślić, że finanse miasta są w dobrej kondycji powiedział W. Tyszkiewicz. Łączne, planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2019 roku wyniesie 54.000.000 zł, co stanowi 26,52% planowanych dochodów. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest bardzo dobra – dodał prezydent.

              

 

Zobacz także

Komunikat Sanepidu w sprawie wody

W poniedziałek 15 lipca nowosolski Sanepid wydał komunikat w sprawie jakości wody. Jest ona zdatna do picia.

Więcej…

Głosuj na Nową Sól!

Od 11 lipca do 1 sierpnia Nowa Sól walczy o głosy w konkursie  Planete + "Polska z góry" - zachęć do głosowania znajomych, udostępniając im link na Facebooku, na Twitterze albo mailem.

Więcej…

Bus 500+ dotarł do Nowej Soli

Bus 500+ dotarł do kolejnych gmin w województwie lubuskim, tym razem do Nowej Soli. W poniedziałek 15 lipca na Placu Wyzwolenia w kampanii Rodzina 500 + wziął udział wicewojewoda Wojciech Perczak. Wiceprezydent Jacek Milewski oraz sekretarz miasta Natalia Walewska-Wojciechowska spotkali się na Placu Wyzwolenia z wicewojewodą aby porozmawiać o zaawansowaniu programu w naszym mieście.

Więcej…