W nowosolskim Parku Interior odbyła się w poniedziałek 21 stycznia dyskusja nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego – to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa.

Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

W dyskusji wzięła udział Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wicewojewoda Wojciech Per czak oraz prezydent Wadim Tyszkiewicz, a także radni sejmiku, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. Odchodzimy od polityki, która wspierała tylko duże miasta. Chcemy wzmacniać konkurencyjność wszystkich regionów, miast i obszarów wiejskich – mówiła Andżelika Możdżanowska.

Sekretarz stanu podkreślała ,że większe zaangażowanie lokalnych samorządów - gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju oraz aktywna współpraca z samorządem województw pozwala na lepsze planowania inwestycji, które poprawią nam wszystkim warunki życia..

Marszałek Polak zwróciła uwagę na uprzywilejowanie Polski wschodniej. Uważam, że należy zmienić podejście w tej sprawie, ponieważ pieniądze na kolejne rządowe projekty mogą być zmarnowane. Województwo lubuskie takich pieniędzy nie miało, a mimo to podwoiliśmy PKP, spadło także bezrobocie – dodała marszałek.  Prezydent Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że w szerokiej dyskusji nad strategią należy zastanowić się nad właściwym wykorzystaniem atutów naszego regionu w tym biorąc pod uwagę zasoby ludzkie, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne.

 

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…