31 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J.Piłsudskiego 12. odbędzie się sesja Rady Miejskiej Nowa Sól.

Porządek obrad:

   Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2019 w mieście Nowa Sól.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (1r).

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomość i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F ul. Kamienna w m. Nowa Sól”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Stypułów-Sławocin”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

   Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2018 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Wnioski i oświadczenia.

   Zamknięcie obrad.

Obrady sesji będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…