31 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J.Piłsudskiego 12. odbędzie się sesja Rady Miejskiej Nowa Sól.

Porządek obrad:

   Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2019 w mieście Nowa Sól.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (1r).

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomość i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F ul. Kamienna w m. Nowa Sól”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Stypułów-Sławocin”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

   Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2018 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Wnioski i oświadczenia.

   Zamknięcie obrad.

Obrady sesji będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Sesja Rady Miejskiej

W piątek 18 lipca o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Więcej…

Komunikat Sanepidu w sprawie wody

W poniedziałek 15 lipca nowosolski Sanepid wydał komunikat w sprawie jakości wody. Jest ona zdatna do picia.

Więcej…

Głosuj na Nową Sól!

Od 11 lipca do 1 sierpnia Nowa Sól walczy o głosy w konkursie  Planete + "Polska z góry" - zachęć do głosowania znajomych, udostępniając im link na Facebooku, na Twitterze albo mailem.

Więcej…