31 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J.Piłsudskiego 12. odbędzie się sesja Rady Miejskiej Nowa Sól.

Porządek obrad:

   Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2019 w mieście Nowa Sól.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (1r).

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomość i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F ul. Kamienna w m. Nowa Sól”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Stypułów-Sławocin”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

   Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2018 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Wnioski i oświadczenia.

   Zamknięcie obrad.

Obrady sesji będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Rejestr Dowodów Osobistych - przerwy techniczne

WAŻNE! W piątek 1 marca w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi o wydanie nowego dowodu osobistego, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Więcej…

Kolejne działki uzbrojone

MZGK zakończył pierwszy etap uzbrajania działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na południu Nowej Soli ,okolice południowej obwodnicy Miasta.

Więcej…

Umowa na nową siedzibę MOPS podpisana

W dawnej Szkole Podstawowej nr 2 będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej…