28 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za rok 2018.

4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli w 2018 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (2r).

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (4WPF).

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Witosa – działki nr 440/1, 440/2 i 440/3).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału z części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

10. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2019 r.

12. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad.

Transmisję z obraz sesji będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Nowosolskie Sinersio podpisało umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy została podpisana umowa, na mocy której nowosolska firma która swoją siedzibę ma w Interiorze - Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE).

Więcej…

Lubuska Karta Seniora

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o wprowadzeniu na terenie województwa Lubuskiej Karty Seniora, zachęcamy jednostki kultury, sportu i edukacji oraz prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól do udziału w tym programie i zagaszanie swoich propozycji rabatów i ulg dla Seniorów.

Więcej…

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…