Urząd Miejski ogłosił przetarg na remont nawierzchni ciągów pieszych wokół fontanny przy Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli – etap II

Przebudowa ciągów pieszych wokół fontanny przy Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli odbywa się etapowo.

W I etapie prac wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny, utworzono nowe pasy zieleni oraz wymieniono kosze i ławki.

Drugi etap rac obejmuje:

a)    rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznej,

b)   całkowitą rozbiórkę schodów, murków i gazonów (główne zejście od strony  ul. Zjednoczenia),

c)    budowę jednego środkowego biegu schodów (główne zejście od strony ul. Zjednoczenia),

d)   wykonanie obustronnych kaskadowych nasadzeń w miejscu rozebranych gazonów  i schodów bocznych (główne zejście od strony ul. Zjednoczenia),

e)    utworzenie dwóch miejsc wypoczynku - betonowe ławki łukowe z oparciem (główne zejście od strony ul. Zjednoczenia),

f)     regulację sytuacyjną dwóch latarni oświetlenia parkowego,

g)   wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej,

h)   demontaż istniejących i montaż nowych ławek parkowych i koszy na śmieci,

i)     wykonanie dwóch murowanych kwietników z cegły klinkierowej,

j)     humusowanie i obsianie mieszanką traw pasów zieleni.

Ciągi piesze wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej koloru szarego oraz melanż ciemny nawiązującej do nawierzchni istniejącej wokół pomnika. Elementem dekoracyjnym ciągów będą ozdobne kręgi. Zamontowane zostaną też 22 nowe ławki parkowe i 8 koszy  na odpady oraz utworzone zostaną pasy zieleni.

 

Zobacz także

Nowosolskie Sinersio podpisało umowę o wartości 4,3 mln zł

W siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy została podpisana umowa, na mocy której nowosolska firma która swoją siedzibę ma w Interiorze - Sinersio Polska dostarczy usługi kolokacyjne na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” (OSE).

Więcej…

Lubuska Karta Seniora

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o wprowadzeniu na terenie województwa Lubuskiej Karty Seniora, zachęcamy jednostki kultury, sportu i edukacji oraz prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól do udziału w tym programie i zagaszanie swoich propozycji rabatów i ulg dla Seniorów.

Więcej…

Dzień otwarty MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zaprasza mieszkańców na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wojska Polskiego w Nowej Soli.

Więcej…