We wtorek 19 marca  w Urzędzie Gminy Niegosławice odbyło się połączone posiedzenie komisji Rady Gminy.

W pracach komisji oprócz radnych Gminy, Wójta Jana Kosińskiego, zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy uczestniczyli zaproszeni goście Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i Starosta Powiatu Nowosolskiego Iwona Brzozowska. Temat spotkania dotyczył zakupu tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niegosławice, która odbędzie się 26 marca 2019 r. Radni Gminy będą procedować projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł na zakup tomografu komputerowego dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli.

żródło: www.niegoslawice.pl

 

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…