W czwartek 28 marca o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za 2018 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

5. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Nowa Sól w 2018 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (3r).

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (5WPF).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wzajemnego porozumienia o współpracy i współdziałaniu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.

10. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 4.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 6.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 8.

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Kuśnierska 1.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Królowej Jadwigi 1A

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Krzywa 1.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Moniuszki 6.

20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Muzealna 16.

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Muzealna 32.

22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Wojska Polskiego 10.

23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Wrocławska 7.

24. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zielonogórska 6.

25. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zjednoczenia 28.

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zjednoczenia 34.

27. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

28. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

29. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

30. Rozpatrzenie pisma w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

31. Rozpatrzenie pisma w sprawie rozgraniczenia działki.

32. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc luty 2019 r.

33. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

34. Wnioski i oświadczenia.

35. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Zapraszamy do składania ofert

Prezydenta Miasta Nowa Sól zaprasza do składania ofert na najem pawilonu handlowego nr 1, o powierzchni użytkowej 15,39 m2, zlokalizowanego na skwerze przy zbiegu ulic Wandy i Jaracza ( działka nr 303/4, obręb 3 miasta Nowa Sól ), z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych  i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Więcej…

Najlepsi nowosolscy uczniowie

Wielkie brawa dla uczniów nowosolskich szkół  którzy w roku szkolnych 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce mając przy tym najwyższe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

Więcej…

Wybory ławników Sądów Powszechnych

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w związku z wyborem ławników na kadencję 2020-2023, w terminie do 30 czerwca 2019 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów

Więcej…