W czwartek 28 marca o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za 2018 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

5. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Nowa Sól w 2018 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (3r).

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (5WPF).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wzajemnego porozumienia o współpracy i współdziałaniu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.

10. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 4.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 6.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Grota Roweckiego 8.

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Kuśnierska 1.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Królowej Jadwigi 1A

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Krzywa 1.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Moniuszki 6.

20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Muzealna 16.

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Muzealna 32.

22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Wojska Polskiego 10.

23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Wrocławska 7.

24. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zielonogórska 6.

25. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zjednoczenia 28.

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej Zjednoczenia 34.

27. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

28. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

29. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

30. Rozpatrzenie pisma w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

31. Rozpatrzenie pisma w sprawie rozgraniczenia działki.

32. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc luty 2019 r.

33. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

34. Wnioski i oświadczenia.

35. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Zapraszamy na maraton filmowy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowej Soli realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Senior w Unii Europejskiej wczoraj – dziś i jutro” w formie wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w 2019 r. Projekt związany jest z 15 – tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Więcej…

Mija 80 lat od sowieckiej agresji

W 80 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę spotykamy się tu, aby uczcić pamięć o naszych bliskich doświadczonych tragiczną historią, o bohaterach i obrońcach Wolnej Polski - tymi słowami Danuta Cygan, prezes nowosolskiego koła Związku Sybiraków rozpoczęła wustąpienie. Nowosolanie upamiętnili dziś smutną datę w polskiej historii -80 rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Więcej…

Dzień bez samochodu

W niedzielę 22 września Nowa Sól dołącza do Europejskiego Dnia bez Samochodu. Już dziś serdecznie Państwa zachęcamy do rezygnacji z użytkowania auta i skorzystanie z komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie dla wszystkich darmowa.

Więcej…