Wielkie brawa dla uczniów nowosolskich szkół  którzy w roku szkolnych 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce mając przy tym najwyższe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

Podczas dzisiejszej uroczystejsesji Rady Miejskiej, inaugurującej Święto Solan 2019, jej przewodniczący Andrzej Petreczko oraz prezydent Wadim Tyszkiewicz wręczyli naszym prymusom dyplomy i upominki. A tymi uczniami są:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  Aleksandra Kałużna,  VII c średnia ocen 4,95
Osiągnięcia:
1.    zajęła 7 miejsce w kraju na 35 w Długodystansowych Mistrzostwach Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym;
2.    podczas ogólnopolskich regat w poznaniu zajęła 1 miejsce w k-2 na 200 m i 2 miejsce w k-1 na 200m;
3.    podczas regat o Puchar Prezydenta Nowej Soli zajęła 1 miejsce w k2 n 500m oraz 3 miejsce w k-1 na 500m;
4.    uczestniczka i reprezentantka szkoły w wielu konkursach – w tym z historii, matematyki i geografii.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej  Katarzyna Szymańska  V b średnia ocen 5,5
Osiągnięcia:
1.    II miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich;
2.    II miejsce w XIV Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek;
3.    I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej;
4.    II miejsce w XIX Konkursie Poezji Religijnej;
5.    wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Piosenki PRO ARTe;
6.    wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym;
7.    działa aktywnie w wolontariacie szkolnym, angażuje się w organizację różnorodnych imprez szkolnych  i poza szkolnych, z dużym zaangażowaniem reprezentuje szkołę na terenie Nowej Soli.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima    Kamila Gryglewicz    VI a średnia ocen    5,63
Osiągnięcia:
1.    I miejsce w rozgrywkach na szczeblu powiatowym Wielkiej Ligi Czytelników;
2.    tytuł Mistrza Województwa w Wielkiej Lidzie Czytelników;
3.    5 miejsce w Ogólnopolskim Finale Wielkiej Ligi Czytelników;
4.    3 miejsce w XIX Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym.

Szkoła Podstawowa nr 5im. Władysława Broniewskiego  Maciej Świć    VIII b średnia ocen 5,56
Osiągnięcia:
1.    laureat Rejonowych Konkursów Przedmiotowe Lubuskiego Kuratora Oświaty:
a.    Fizyki – 4 miejsce,
b.    Geografii – 7 miejsce,
c.    Matematyki – 3 miejsce;
2.    zakwalifikował się na i uzyskał tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym Lubuskiego Kuratora Oświaty z Matematyki:
3.    uzyskał tytuł Finalisty w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 z Przyrody
4.    wielokrotny reprezentant szkoły w licznych konkursach, zawodach, zaangażowany w przedsięwzięciach na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 6 Martyna Wiśniewska    VIII a średnia ocen 5,8
Osiągnięcia:
1.    laureatka Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego – etap wojewódzki;
2.    laureatka w Ogólnopolskim Konkursie „Dyktando nie tylko dla mistrzów”;
3.    laureatka II stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka;
4.    finalistka konkursu kuratoryjnego z matematyki (etap wojewódzki);
5.    I miejsce w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Matematycznym;
6.    I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka    Martyna Bocheńska    VIII b średnia ocen    5,44
Osiągnięcia:
1.    wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
2.    laureatka Szkolnego Konkursu Matematycznego klas 8 oraz uczestniczka etapu rejonowego konkursu matematycznego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
3.    uczestniczka Międzyszkolnego Drużynowego konkursu Matematycznego klas 8;
4.    laureatka Szkolnego Konkursu z Geografii,  uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Geografii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
5.    laureatka Szkolnego Konkursu z Biologii ,uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Geografii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
6.    laureatka Szkolnego Konkursu z Fizyki, uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Fizyki organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
7.    praca na rzecz szkolnego koła CARITAS.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej    Bartłomiej Patelka    VIII średnia ocen 5,19
Osiągnięcia:
1.    reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim;
2.    laureat konkursu przedmiotowego z historii w latach 2015, 2016 i 2018;
3.    laureat konkursu z przyrody w roku 2016 i 2017;
4.    dwukrotny laureat konkursu z matematyki w latach 2017 i 2018;
5.    I miejsce w powiatowym konkursie Informatycznym Binaria One 2019;
6.    wielokrotny finalista konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim min. Z geografii, historii, j. polskiego i matematyki;
7.    laureat ponad wojewódzkiego konkursu przyrodniczego w Poznaniu w 2017 r.;
8.    kilkukrotne wyróżnienie w konkursie „kangur matematyczny”;
9.    udział w ogólnopolskim finale konkursu „Co Polskę stanowi;
10.    uczeń zaangażowany w życie klasy i szkoły.


Publiczne Gimnazjum nr 1 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 1 Hubert Olczyk III d średnia ocen    5,8
Osiągnięcia:
1.     laureat Olimpusa z fizyki;
2.    zwycięzca wojewódzkiego konkursu z pierwszej pomocy;
3.    uczestnik konkursu na poziomie rejonowym z fizyki;
4.    wicemistrz sarkazmu w międzynarodowym konkursie sarkazmu w Peru w 2017;
5.    aktywnie uczestniczył w rozwoju i życiu szkoły;
6.    wolontariusz w Kulczyk Foundation.

Publiczne Gimnazjum nr 2 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 2 Anita Benysek III a   średnia ocen 5,72
Osiągnięcia:
1.     laureatka konkursów przedmiotowych z języka angielskiego (najwyższy wynik w województwie);
2.    laureatka z fizyki;
3.    laureatka Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka plus;
4.    aktywnie uczestniczyła w pracach samorządu szkolnego i w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez szkolę;
5.    działa w szkolnej grupie teatralnej „IMPULS” biorąc udział w wielu przeglądach szkolnych i powiatowych, w których zdobyła szereg nagród i wyróżnień.

Publiczne Gimnazjum nr 3 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 8 Natalia Roskwitalska    III b średnia ocen 5,9
Osiągnięcia:
1.    reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach.
2.    w klasie drugiej zdobyła tytuł laureata w finale Wojewódzkiej V Edycji Konkursu Fizycznego „Niuton nie Pyton” dla uczniów gimnazjów;
3.    w klasie trzeciej otrzymała tytuł laureata za zajęcie 11 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego „Olimpus sesja jesienna” oraz tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z fizyki dla uczniów gimnazjów.
4.    aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, służy innym pomocą, jest sumienna i systematyczna, prezentuje wysoką kulturę osobistą, zarówno w szkole, jak i poza nią;
5.    przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, z pasją rozwija swoje zainteresowania;
6.    wiedza Natalii znacznie wykracza poza materiał programowy, co przekłada się na bardzo wysoką średnią w całym cyklu nauczania: w klasie pierwszej uzyskała 5,71 natomiast w klasie drugiej 5,87, jest przykładem wzorowego wypełniania obowiązków szkolnych.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej - klasa gimnazjalna  Zofia Ciesielska  III  średnia ocen 5,72
Osiągnięcia:
1.    zaangażowana w życie szkoły i klasy;
2.    udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim min. z matematyki, j. polskiego, biologii, chemii i geografii;
3.    udział w ogólnopolskim finale konkursu „Co Polskę stanowi;
4.    III miejsce w przeglądach teatrów profilaktycznych PRO-ARTE;
5.    laureatka lubuskiej Gali Teatralnej;
6.    udział w powiatowych konkursach plastycznych na temat świętych;
7.    II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o św. Jose Sanchez del Rio;
8.    udział w konkursie „Kangur matematyczny”
9.    uczennica zaangażowana w prace szkolnego koła wolontariatu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz    Julian Pilichaty    instrumentów dętych blaszanych średnia ocen 5,5
Osiągnięcia:
1.    24 pkt (na 25 możliwych) w przeglądach Centrum Edukacji Artystycznej;
2.    wystąpił jako solista z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej na koncercie wieczorowym (nie na koncertach dla dzieci);
3.    2 lata temu jako jedyny z województwa lubuskiego otrzymał wyróżnienie na przeglądzie CEA (instrumenty dęte blaszane);
4.    I miejsce na XXV Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Centrum Wolontariatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im Janusza Korczaka   Justyna Tchórz   kl. II Liceum Ogólnokształcącego  4,25

Osiągnięcia:
1.    systematycznie i bezinteresownie uczestniczy w pracach szkolnego wolontariatu;
2.    z pełną świadomością zaangażowała się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym;
3.     wspiera macierzystą szkołę w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej poprzez:
a.    sprzedaż ciast na rzecz potrzebujących osób niepełnosprawnych,
b.    udział w akcji „Serce dla serca” polegająca na przygotowywaniu księgozbioru dla podopiecznych ośrodka leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Zaborze,
c.    przygotowywanie kawiarenki podczas charytatywnego koncertu karnawałowego na terenie Liceum,
d.    udział w akcji „Podarunek serca” polegająca na przygotowywaniu prezentów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bełczu;
4.    angażowała się w działania pomocowe w ramach współpracy Liceum z Centrum Wolontariatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Nowej Soli. Justyna brała udział w:
a.    przygotowaniach i przeprowadzeniu zabawy karnawałowej dla podopiecznych SOSW,
b.    warsztatach plastycznych na terenie SOSW,
c.    szkoleniu „Na niebiesko dla autyzmu”,
d.    służyła pomocą w przygotowywaniu i przeprowadzeniu XVI Olimpiady „Radość”.

Gratulujemy!

 

Zobacz także

Nowosolska Paczka zagra ponownie!

15 września na Wodnym Świecie Nowosolska Paczka ponownie zagra dla dzieci z regionu. Do akcji włącza się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Bezpłatne badania słuchu

KIND Aparaty Słuchowe w poniedziałek  26 sierpnia 2019 roku zaprasza wszystkich mieszkańców Nowej Soli do nowoczesnego, mobilnego studia na bezpłatne badania słuchu.

Więcej…

Zapraszamy na obchody wydarzeń sierpniowych „Gorzów82”

31. sierpnia 1982 to niezwykle ważna data w historii Gorzowa. W tym dniu odbyła się największa opozycyjna demonstracja na terenie powojennej ziemi lubuskiej.

Więcej…