Samorządowcy z różnych części kraju rozpoczynają od piątku konsultacje z mieszkańcami 21 tez samorządowych, które zostały podpisane 4 czerwca w Gdańsku.

W wyniku tych konsultacji powstanie 21 postulatów, które zostaną podpisane 31 sierpnia, a następnie przedłożone partiom politycznym.

W piątek na konferencji prasowej w Oleśnicy na Dolnym Śląsku prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz powiedział, że środowisko samorządowe od dłuższego czasu zaniepokojone jest kierunkiem zmian prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, które dokonują się w Polsce.

„Zrodziła się dość obszerna dyskusja. Jej silny akcent miał miejsce miesiąc temu w Gdańsku, sformułowano wówczas 21 tez samorządowy, które uwzględniają najważniejsze problemy, najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się samorząd" - mówił Frankiewicz, której jest też prezesem Związku Miast Polskich.

Prezydent Gliwic zwrócił uwagę, że czas przedstawienia tez i dyskusji nad nimi jest istotny, ponieważ - jak mówił - zbliżają się wybory parlamentarne. „Od wyniku tych wyborów będzie zależało czy samorząd będzie miał trudniejszą czy łatwiejszą sytuację. Chcemy by siły polityczne startujące w tych wyborach odniosły się do naszych tez, a później po zamknięciu dyskusji do postulatów. W ten sposób chcemy określić jak samorząd będzie mógł funkcjonować w następnej kadencji parlament polskiego" - mówił.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski poinformował, że od piątku rozpoczynają się konsultację 21 tez samorządowych z mieszkańcami w całej Polsce. Konsultacje będą prowadzone przy pomocy strony samorzadydlapolski.pl oraz poprzez spotkania samorządowców z mieszkańcami.

„Chcemy by obywatele wypowiedzieli się na temat 21 tez. My te uwagi zbierzemy i doprowadzimy do podpisania 21 postulatów - nawiązanie do postulatów z Gdańska nie jest przypadkowe, bo chcemy się spotkać w Gdańsku 31 sierpnia. Później nowemu parlamentowi chcemy przedłożyć zestaw ustaw - tak byśmy na 30-lecie samorządu w przyszłym roku w czerwcu mieli samorząd odnowiony - mieli Polskę samorządową, a nie Polskę partyjną, centralną" - mówił Karnowski.

Jak dodał, dla samorządowców „najważniejszych jest los mieszkańców". „Na co dzień spotykamy się z naszymi mieszkańcami, wiemy co im doskwiera. Gdyby jeszcze bardziej zdecentralizowano zarządzanie środkami w Polsce, (...) to nie mielibyśmy dziś takich problemów jakie mamy z oświatą, ochroną powietrza czy ze zdrowiem" - mówił.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że samorządowcom chodzi na przykład o to, „by państwo polskie wywiązywało się z zapisów artykułu 70. Konstytucji RP". „Aby państwo polskie wywiązywało się z obowiązków związanych z finansowaniem oświaty" - mówił. Inny, jak mówił Sutryk, z kluczowych problemów to obszar ochrony środowiska.

„Rozwiązania są w samorządzie, ale skala wyzwań jest bardzo duża i samorząd bez wsparcia państwa polskiego nie jest w stanie w sposób szybki i skuteczny z tym wyzwaniem sobie poradzić. My upominamy się o to by ochrona środowiska stanowiła rację stanu państwa polskiego. Również w takim rozumieniu, że państwo przekaże tak kwotę by można skutecznie z tymi wyzwaniami sobie poradzić" - mówił prezydent Wrocławia.

21 tez, które zaprezentowane zostały 4 czerwca w Gdańsku na spotkaniu Samorządna Rzeczpospolita z udziałem ponad 400 polskich samorządowców, dotyczy głównie wzmocnienia kompetencji lokalnych władz. Mają stać się przedmiotem debaty i - po ewentualnych modyfikacjach, zostaną zaprezentowane ponownie - 31 sierpnia 2019 roku, jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. Jak poinformowano, na ich podstawie przygotowane zostaną projekty ustaw, które złożone zostaną w nowej kadencji Sejmu.

Autorzy tez chcą m.in. pełnego prawa do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, budowy społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałania wykluczeniom, przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową, zniesienia odgórnego ograniczenia kadencyjności, obowiązkowych konsultacji z samorządami i społecznością lokalną wszystkich projektów ustaw, zwiększenia nakładów na edukację (w tym godne pensje nauczycieli) i decentralizacji służby zdrowia.

Samorządy chcą też m.in. samodzielności w ustanawianiu podatków lokalnych i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, by pozyskiwać „środki na projekty ważne dla mieszkańców". Wśród postulatów znalazły się także: decentralizacja rozdziału funduszy unijnych, przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych, likwidacja urzędu wojewody i przekazanie wszystkich jego zadań samorządowi województwa oraz odpolitycznienie mediów publicznych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

 

Zobacz także

Nowosolska Paczka zagra ponownie!

15 września na Wodnym Świecie Nowosolska Paczka ponownie zagra dla dzieci z regionu. Do akcji włącza się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Bezpłatne badania słuchu

KIND Aparaty Słuchowe w poniedziałek  26 sierpnia 2019 roku zaprasza wszystkich mieszkańców Nowej Soli do nowoczesnego, mobilnego studia na bezpłatne badania słuchu.

Więcej…

Zapraszamy na obchody wydarzeń sierpniowych „Gorzów82”

31. sierpnia 1982 to niezwykle ważna data w historii Gorzowa. W tym dniu odbyła się największa opozycyjna demonstracja na terenie powojennej ziemi lubuskiej.

Więcej…