Samorządowcy z różnych części kraju rozpoczynają od piątku konsultacje z mieszkańcami 21 tez samorządowych, które zostały podpisane 4 czerwca w Gdańsku.

W wyniku tych konsultacji powstanie 21 postulatów, które zostaną podpisane 31 sierpnia, a następnie przedłożone partiom politycznym.

W piątek na konferencji prasowej w Oleśnicy na Dolnym Śląsku prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz powiedział, że środowisko samorządowe od dłuższego czasu zaniepokojone jest kierunkiem zmian prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, które dokonują się w Polsce.

„Zrodziła się dość obszerna dyskusja. Jej silny akcent miał miejsce miesiąc temu w Gdańsku, sformułowano wówczas 21 tez samorządowy, które uwzględniają najważniejsze problemy, najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się samorząd" - mówił Frankiewicz, której jest też prezesem Związku Miast Polskich.

Prezydent Gliwic zwrócił uwagę, że czas przedstawienia tez i dyskusji nad nimi jest istotny, ponieważ - jak mówił - zbliżają się wybory parlamentarne. „Od wyniku tych wyborów będzie zależało czy samorząd będzie miał trudniejszą czy łatwiejszą sytuację. Chcemy by siły polityczne startujące w tych wyborach odniosły się do naszych tez, a później po zamknięciu dyskusji do postulatów. W ten sposób chcemy określić jak samorząd będzie mógł funkcjonować w następnej kadencji parlament polskiego" - mówił.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski poinformował, że od piątku rozpoczynają się konsultację 21 tez samorządowych z mieszkańcami w całej Polsce. Konsultacje będą prowadzone przy pomocy strony samorzadydlapolski.pl oraz poprzez spotkania samorządowców z mieszkańcami.

„Chcemy by obywatele wypowiedzieli się na temat 21 tez. My te uwagi zbierzemy i doprowadzimy do podpisania 21 postulatów - nawiązanie do postulatów z Gdańska nie jest przypadkowe, bo chcemy się spotkać w Gdańsku 31 sierpnia. Później nowemu parlamentowi chcemy przedłożyć zestaw ustaw - tak byśmy na 30-lecie samorządu w przyszłym roku w czerwcu mieli samorząd odnowiony - mieli Polskę samorządową, a nie Polskę partyjną, centralną" - mówił Karnowski.

Jak dodał, dla samorządowców „najważniejszych jest los mieszkańców". „Na co dzień spotykamy się z naszymi mieszkańcami, wiemy co im doskwiera. Gdyby jeszcze bardziej zdecentralizowano zarządzanie środkami w Polsce, (...) to nie mielibyśmy dziś takich problemów jakie mamy z oświatą, ochroną powietrza czy ze zdrowiem" - mówił.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że samorządowcom chodzi na przykład o to, „by państwo polskie wywiązywało się z zapisów artykułu 70. Konstytucji RP". „Aby państwo polskie wywiązywało się z obowiązków związanych z finansowaniem oświaty" - mówił. Inny, jak mówił Sutryk, z kluczowych problemów to obszar ochrony środowiska.

„Rozwiązania są w samorządzie, ale skala wyzwań jest bardzo duża i samorząd bez wsparcia państwa polskiego nie jest w stanie w sposób szybki i skuteczny z tym wyzwaniem sobie poradzić. My upominamy się o to by ochrona środowiska stanowiła rację stanu państwa polskiego. Również w takim rozumieniu, że państwo przekaże tak kwotę by można skutecznie z tymi wyzwaniami sobie poradzić" - mówił prezydent Wrocławia.

21 tez, które zaprezentowane zostały 4 czerwca w Gdańsku na spotkaniu Samorządna Rzeczpospolita z udziałem ponad 400 polskich samorządowców, dotyczy głównie wzmocnienia kompetencji lokalnych władz. Mają stać się przedmiotem debaty i - po ewentualnych modyfikacjach, zostaną zaprezentowane ponownie - 31 sierpnia 2019 roku, jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. Jak poinformowano, na ich podstawie przygotowane zostaną projekty ustaw, które złożone zostaną w nowej kadencji Sejmu.

Autorzy tez chcą m.in. pełnego prawa do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, budowy społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałania wykluczeniom, przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową, zniesienia odgórnego ograniczenia kadencyjności, obowiązkowych konsultacji z samorządami i społecznością lokalną wszystkich projektów ustaw, zwiększenia nakładów na edukację (w tym godne pensje nauczycieli) i decentralizacji służby zdrowia.

Samorządy chcą też m.in. samodzielności w ustanawianiu podatków lokalnych i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, by pozyskiwać „środki na projekty ważne dla mieszkańców". Wśród postulatów znalazły się także: decentralizacja rozdziału funduszy unijnych, przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych, likwidacja urzędu wojewody i przekazanie wszystkich jego zadań samorządowi województwa oraz odpolitycznienie mediów publicznych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

 

Zobacz także

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…

Trwa wyburzenie wieży

W sobotę 30 listopada rozpoczęły się wyburzenia wieży na terenie byłej fabryki nici Odra - to kontynuacja wielkiego projektu rewitalizacji tego terenu. Zarządu Województwa Lubuskiego przyznał w 2016 roku Miastu dofinansowanie 13.5 miliona na projekt „Re Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Więcej…