Z okazji święta Straży Miejskiej prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę.

Prezydent awansował miejskich strażników: Annę Mosorzewską na stanowisko starszego specjalisty, Artura Milera na stanowisko specjalisty. Strażnicy otrzymali także nagrody za swoją pracę. Są to: Marek Flieger, Mirosław Kruk, Dariusz Niczyporowski oraz Artur Miler. Prezydent podziękował strażnikom za ich pracę. "Nowa Sól przez ostatnich kilkanaście lat bardzo się zmieniła co jest również waszą zasługą. Jest miastem czystym i bezpiecznym. Pełnicie bardzo ważną rolę w Nowej Soli. Mam wielki szacunek do was za wszystko co robicie dla miasta i naszych mieszkańców" - powiedział prezydent Tyszkiewicz podczas spotkania ze strażnikami. Straż Miejska w Nowej Soli istnieje od 1 sierpnia 1992.  Każdego roku podejmuje około 5 tysięcy interwencji, z czego około 1600 zgłaszają mieszkańcy. Do najczęstszych można zaliczyć te z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, niewłaściwemu parkowaniu czy czystości i porządku w gminie.

 

 

Zobacz także

Zniesiono zakaz wchodzenia do lasu

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Więcej…

Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli

Realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej i przyczyni się do minimalizowania skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku. Prace związane z budową nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi na terenie Nowej Soli oraz gminy Otyń mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony życia i mienia ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu.

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

27 lutego o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 

Więcej…