Z okazji święta Straży Miejskiej prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę.

Prezydent awansował miejskich strażników: Annę Mosorzewską na stanowisko starszego specjalisty, Artura Milera na stanowisko specjalisty. Strażnicy otrzymali także nagrody za swoją pracę. Są to: Marek Flieger, Mirosław Kruk, Dariusz Niczyporowski oraz Artur Miler. Prezydent podziękował strażnikom za ich pracę. "Nowa Sól przez ostatnich kilkanaście lat bardzo się zmieniła co jest również waszą zasługą. Jest miastem czystym i bezpiecznym. Pełnicie bardzo ważną rolę w Nowej Soli. Mam wielki szacunek do was za wszystko co robicie dla miasta i naszych mieszkańców" - powiedział prezydent Tyszkiewicz podczas spotkania ze strażnikami. Straż Miejska w Nowej Soli istnieje od 1 sierpnia 1992.  Każdego roku podejmuje około 5 tysięcy interwencji, z czego około 1600 zgłaszają mieszkańcy. Do najczęstszych można zaliczyć te z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, niewłaściwemu parkowaniu czy czystości i porządku w gminie.

 

 

Zobacz także

Uwaga kierowcy!

PKP informuje, że w nocy z 20 na 21 listopada oraz z 21 na 22 listopada w godzinach 22.00-4.00 na przejazdach kolejowych w ulicach: 1 Maja oraz Starostawska, będą trwały naprawy usterek linii kolejowych.

Więcej…

Szkolenie dla NGO w Nowej Soli

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

Nowe pawilony na skwerze przy cmentarzu

Po przebudowie skweru na ulicy Wandy, postanowiliśmy przenieść tam handel, który do tej pory odbywał się przy bramie głównej cmentarza komunalnego. Postawiono dwa nowoczesne pawilony handlowe, wynajmowane przez handlowców, którzy do tej pory sprzedawali przy wejściu na teren cmentarza.

Więcej…