Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowej Soli realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Senior w Unii Europejskiej wczoraj – dziś i jutro” w formie wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w 2019 r. Projekt związany jest z 15 – tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Z a p r a s z a m y
na   Maraton filmowy – śladami Unii Europejskiej  w Nowej Soli, który odbędzie się w Nowosolskim Domu Kultury (mała sala) w dniu 23 września 2019r  godz. 18.30.

Nowa Sól jako miasto  w ostatnim piętnastoleciu swojej obecności w UE zrobiła ogromny skok cywilizacyjny i rozwojowy. To głównie dzięki pozyskaniu na ten cel ponad 120 mil. zł dofinansowania z UE  na projekty inwestycyjne. W ramach promocji projektu wykonywane były filmy dokumentujące zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej i życiu mieszkańców. Tym razem przy współudziale PZERiI, Prezydenta Miasta Wadima Tyszkiewicza i jego drużyny odbędziemy niemal 2 godzinny maraton filmowy – prezentujący metamorfozę miasta na przestrzeni ostatnich lat, w których to przemianach my seniorzy żywo uczestniczyliśmy. To dla nas wyjątkowe wydarzenie ponieważ czujemy się współuczestnikami zmieniającej się historii naszego miasta jesteśmy dumni z tych zmian jakie  się wokół nas dokonały. Filmowy klimat naszego spotkania umili poczęstunek dla wszystkich przybyłych seniorów naszego związku, a także zaproszonych przyjaciół i gości.
 
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Nowej Soli zachęca do uczestnictwa w tej atrakcyjnej  imprezie.

 

Zobacz także

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…

Trwa wyburzenie wieży

W sobotę 30 listopada rozpoczęły się wyburzenia wieży na terenie byłej fabryki nici Odra - to kontynuacja wielkiego projektu rewitalizacji tego terenu. Zarządu Województwa Lubuskiego przyznał w 2016 roku Miastu dofinansowanie 13.5 miliona na projekt „Re Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Więcej…