Od poniedziałku 23 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli znajduje się w budynku Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Staszica 1A w Nowej Soli (przy wiadukcie).

W najbliższym czasie mogą wystąpić trudności z połączeniami telefonicznymi na numery stacjonarne. Centrum uruchomiło numery tymczasowe.

O przeprowadzce PCPR w Nowej Soli starostwo informuje już od kilku tygodni. Plan związany ze zmianą adresu udało się zrealizować w 100 procentach. Od poniedziałku 23 września Centrum pracuje już w nowej siedzibie. Biura znajdują się na parterze budynku ŚHP przy ul. Staszica 1A.

Jak poinformowała dyrekcja PCPR, z przyczyn niezależnych w najbliższym czasie mogą wystąpić problemy z połączeniami na numery stacjonarne. Pracownicy ośrodka będą dostępni pod numerami komórkowymi:

   - Sprawy opiekuńczo-wychowawcze – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 660 046 874
   - Rodziny zastępcze, psycholog, pedagog – 660 046 958
   - Rehabilitacja społeczna i inne – 692 827 334

źródło: Powiat Nowosolski

 

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…