W piątek 4 października w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Odrzany,  które otrzymują osoby w różnych dziedzinach zasłużone dla Nowej Soli. W tym roku nagrody otrzymały:

za bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz wrażliwość serca, a także prowadzenie szeregu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących - Stowarzyszenie Nowosolska Paczka

Zarząd Stowarzyszenia stanowią : Marcin Mańkowski, Marta Brych-Jackiewicz oraz Magdalena Orwat.

W roku 2017 grono przyjaciół spontanicznie zareagowało na tragedię młodego małżeństwa ze wsi  Marciszów, które w pożarze straciło dom. Zorganizowało wówczas  akcję pomocy pogorzelcom polegającą na zbiórce mebli do wyposażenia ich domu oraz materiałów budowlanych na jego odbudowę. To  wydarzenie zdefiniowało ich jako „paczkę przyjaciół” oraz utwierdziło w przekonaniu, że warto pomagać, a praca w zespole daje bardziej wymierne efekty. Ponadto działając razem odczuwali mniejsze obciążenie finansowe przypadające na osobę. Wiara w moc „paczki” była głównym bodźcem do założenia stowarzyszenia i dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Stowarzyszenie liczy sobie 12 aktywnych członków.
Zajmują się między innymi  redystrybucją  mebli i wyposażenia:  pozyskują  na rynku wtórnym meble i sprzęt domowy  oraz przekazują  je  osobom w trudnej sytuacji życiowej, tj.: nagłych nieszczęściach jak pożar czy nagła choroba. Są to również rodziny i osoby wskazane   przez lokalny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Nowosolska paczka zajmuje się także zbiórkami  pieniędzy lub artykułów pierwszej potrzeby poprzez organizowanie biegów i drobnych wydarzeń sportowych. Są to wydarzenia cykliczne, część z nich jest zaplanowanych w kalendarzu na  dany rok, część wynika z nagłej potrzebny np. zbiórki pieniędzy na pilne leczenie.  Beneficjentami Stowarzyszenia  są osoby w potrzebie, wskazane przez lokalne społeczeństwo, lub przez MOPS.
Są to rodziny, chore dzieci oraz samotne osoby starsze. Na chwilę obecną Nowosolska Paczka skupia się na działaniach  głównie w obrębie powiatu Nowosolskiego.
****

za wrażliwość otwierającą serce, dla tych którzy potrzebują pomocy oraz bezinteresowną chęć czynienia dobra - Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej  Pomóż nie będę sam.

Zarząd  stowarzyszenia  stanowią  Elżbieta Płomińska, Elżbieta Wojtasik, Barbara Sienkiewicz oraz Łucja Babiarz.

Stowarzyszenie  zatrudnia blisko 30 osób.  
Stowarzyszenie powstało w 2005 roku i zajmuje się prowadzeniem  rehabilitacji zawodowej,  i społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością. W  2006 dzięki zorganizowaniu meczu dobroczynnego pozyskano środki na wkład własny i utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników - dziś uczęszcza do niego 60 osób. Jest największą tego typu placówką w województwie lubuskim. Stowarzyszenie jest właścicielem budynku WTZ, pomaga w jego utrzymaniu i remontach.  Praca Stowarzyszenia polega na normalizowaniu sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych i działań, których celem jest integrowanie osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną, młodzieżą, dziećmi, na różnych płaszczyznach: np. dbałości o kulturę narodową, na płaszczyźnie sportu i rekreacji, wspólnej pracy, zabawy itp.
W 2019 roku przy ulicy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie utworzyło  ośrodek oparcia społecznego, w którym mieści się mieszkanie wspomagane dla 4 osób i pokój wytchnienia. Na dole budynku rozszerzono warsztaty o 10 osób z niepełnosprawnością. Ośrodek funkcjonuje od 1 sierpnia.  W mieszkaniach zatrudnieni są opiekunowi osób z niepełnosprawnością  oraz opiekun mieszkania.
****

za ogromne zaangażowanie i świadectwo wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i potrzebujących - Ksiądz Tomasz Duszczak
Urodził się 30 marca 1982 w Lubsku, pochodzi z Jasienia. W 2008 roku przyjął święcenia kapłańskie, od 2015 roku jest wikariuszem w Nowej Soli w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika. Po śmierci prałata Józefa Kocoła został administratorem parafii. Od sierpnia 2018 jest rezydentem w tej parafii, od 2016 kapelanem szpitala, od 2017 diecezjalnym duszpasterzem chorych i służby zdrowia diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.  
Od 2019 diecezjalny duszpasterz osób niewidomych
Jest absolwentem studiów podyplomowych zespołowej opieki duszpasterskiej, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jest pomysłodawcą diecezjalnego dnia służby zdrowia z przyznawaniem statuetki biskupa zielonogórko-gorzowskiego,  pod nazwą Lubuski Samarytanin, za szerzenie idei humanizacji medycyny
Jest organizatorem pielgrzymek osób chorych i niepełnosprawnych do Rokitna, w których bierze udział ok. 600 chorych
Wprowadził nową tradycję, odprawiania codziennej mszy świętej w szpitalnej kaplicy.
Ksiądz Duszczak jest niezwykle otwarty na ludzi, kocha to co robi. Jest dyspozycyjny przez całą dobę: w każdej chwili chorzy i cierpiąc, którzy potrzebują pomocy duszpasterskiej, mogą nie niego liczyć.

 

***

Uroczystość odbyła się w Nowosolskim Domu Kultury, przy dźwiękach recitalu akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli, pod przewodnictwem Ryszarda Żmijowskiego.

Przeżyjmy to jeszcze raz! Zapraszamy do obejrzenia filmu specjalnie przygotowanego na okazję uroczystość wręczenia nagrody Odrzany 2019.

 

Zobacz także

Podziękowania za pracę w Radzie Społecznej ORL

Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, podziękowali członkom Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej za pracę.

Więcej…

Świąteczna wizyta u Emerytów i Rencistów

Okres noworoczny  to czas pełen radości, piękna, refleksji i marzeń. Magia świąt Bożego Narodzenia polega także na tym, że więcej czasu spędzamy z bliskimi i znajomymi. To czas wzajemnych odwiedzin, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń.

Więcej…

Spotkanie z wykonawcą budowy wałów przeciwpowodziowych

Z inicjatywy firmy Sinohydro Corporation Limited, odbyło się w nowosolskim Urzędzie Miejskim spotkanie robocze w związku z rozpoczętą inwestycją przeciwpowodziową na terenie miasta Nowa Sól.

Więcej…