W Nowosolskim Domu Kultury odbyło się pierwsze Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych. W jednym miejscu po raz pierwszy spotkali się wolontariusze, przedstawiciele stowarzyszeń i grup społecznych z terenu Nowej Soli . Do wydarzenia dołączyły również szkoły podstawowe i średnie, włączając się poprzez szkolne kółka wolontariackie.

Fantastyczna frekwencja, w wydarzeniu wzięło udział ponad 140 osób, co odczytujemy jako potwierdzenie, że taka formuła spotkań jest potrzebna. To wielki potencjał, którym dysponuje nasze Miasto! Ideą Forum jest spotkanie środowiska tzw. „ngos`ów”, czyli społeczników i aktywistów, którzy działają na terenie miasta Nowa Sól, w różnych dziedzinach. Zależało nam na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, a przede wszystkim integracji środowiska, które działa w sferze społecznej. Podczas spotkania doszło do wymiany myśli w ramach 5 paneli tematycznych:

    „Współpraca, czyli wspólna praca” -jak poprawić współpracę Miasta Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi?
    „Problemy społeczne Nowej Soli” -w czym i jak mogą pomóc NGOsy?
    „ Co nas męczy, co nas boli, co nas gniecie?” -nowosolskie organizacje i społecznicy -problemy, rozwiązania, pomysły na wsparcie.
    „Biznes wrażliwy społecznie” - jak nawiązać dialog z biznesem językiem korzyści i zachęcić do pomagania?
    „Jesteś ważny i potrzebny” –o wolontariacie z młodzieżą.

Warsztaty prowadzili moderatorzy od lat zaangażowane społecznie: Monika Robaszyńska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Marcin Herma, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Agata Fogel, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, .Łukasz Rut, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Marta Brych-Jackiewicz, Nowosolska Paczka i Violetta Cichomska-Capińska, ZSP4,nauczyciel,wolontariuszka.

Pierwsze wnioski z rozmów padły już ze sceny podczas Forum, ich podsumowanie opublikujemy już wkrótce!

Falerię zdjęć można obejrzeć na naszym Facebooku

Gdzie można było poczytać/usłyszeć o naszym Forum? – relacje w mediach:

Tygodnik Krąg: http://tygodnikkrag.pl/cms/nowa-sol/2019/10/pomaganie-jest-na-fali/
Gazeta Lubuska: https://gazetalubuska.pl/nowa-sol-forum-organizacji-pozarzadowych-odbylo-sie-w-nowosolskim-domu-kultury/ar/c1-14525339

Radio Zachód: Tak zapraszaliśmy... https://www.zachod.pl/144323/natalia-walewska-wojciechowska-i-adam-szulczewski/
                         Tak relacjonowaliśmy… https://www.zachod.pl/145164/nowosolskie-forum-organizacji-pozarzadowych-2/

Prezentacja "Od pożytku głowa nie boli"

Prezentacja UM Nowa Sól

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY EWALUACYJNEJ NT. FORUM. Ankieta jest w wersji elektronicznej, jej wypełnienie zajmuje tylko chwilę!

Zobacz także

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…

Trwa wyburzenie wieży

W sobotę 30 listopada rozpoczęły się wyburzenia wieży na terenie byłej fabryki nici Odra - to kontynuacja wielkiego projektu rewitalizacji tego terenu. Zarządu Województwa Lubuskiego przyznał w 2016 roku Miastu dofinansowanie 13.5 miliona na projekt „Re Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Więcej…