OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

Prezydent Miasta Nowa Sól poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688 ze zm.) oraz postanowienia uchwały nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010r., nr 101, poz.1480).

    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Celem przewodnim konsultacji jest umożliwienie, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.” wraz z formularzem konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania), jak również dostępne są w siedzibie urzędu – Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12, pok.115.

    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji zamieszczonego w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Wypełniony formularz należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól).

    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30.10.2019r.

    Termin zakończenia konsultacji: 12.11.2019r.

Z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor Generalny

 

Zobacz także

Podziękowania za pracę w Radzie Społecznej ORL

Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, podziękowali członkom Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej za pracę.

Więcej…

Świąteczna wizyta u Emerytów i Rencistów

Okres noworoczny  to czas pełen radości, piękna, refleksji i marzeń. Magia świąt Bożego Narodzenia polega także na tym, że więcej czasu spędzamy z bliskimi i znajomymi. To czas wzajemnych odwiedzin, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń.

Więcej…

Spotkanie z wykonawcą budowy wałów przeciwpowodziowych

Z inicjatywy firmy Sinohydro Corporation Limited, odbyło się w nowosolskim Urzędzie Miejskim spotkanie robocze w związku z rozpoczętą inwestycją przeciwpowodziową na terenie miasta Nowa Sól.

Więcej…