Pełniący funkcję prezydenta Nowej Soli Maciej Jankowski, dyrektor generalny urzędu Jacek Milewski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko wraz z radnymi, senator Wadim Tyszkiewicz, a także starosta nowosolski Iwona Brzozowska z radnymi powiatowymi - uczestniczyli w miejskich obchodach 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przemówienie okolicznościowe wyglosiła starosta Brzozowska, w którym podkreśliła rolę wolności, którą Polska odzyskała po 123 latach zaborów. "11 listopada 1918 roku to data szczególna dla wszystkich Polaków. To data, na którą czekało kilka pokoleń naszych rodaków. Historia ich nie oszczędzała – 123 lata niewoli, cierpienie, wojna, tysiące ofiar. Za Wolność przyszło Im zapłacić najwyższą cenę. Jednak w czasach mroku i zapomnienia iskierka nadziei w sercach i umysłach Polaków nigdy nie umarła. Miłość do kraju i wiara w zwycięstwo były silniejsze niż przeciwności losu" - mówiła starosta. Uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców Nowej Soli, którzy ubrani w biało-czerwone symbole narodowe odśpiewali hymn państwowy i złożyli kwiaty przed pomnikiem Bohaterom Walk o Polskę.

 

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…