13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (12r).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (14WPF).

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku  z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli.

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli.

9. Projekt uchwały stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 r.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

14. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi  na skargę radnego Andrzeja Wieczorka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

16. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za październik 2019 r.

17. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…