Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, spotkali się w środę 12 lutego wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Petreczko i radnym Piotrem Szyszko  z proboszczami nowosolskich  czterech parafii: ksiedzem Andrzejem Oczachowskim, księdzem Krzysztofem Koczem, bratem Kazimierzem Golcem oraz księdzem Jerzym Frąckowiakiem.

Tematem spotkania było przedstawienie najbliższych założeń Miasta na politykę prozdrowotną, senioralną i szeroko rozumianą politykę społeczną. Prezydenci zadeklarowali współpracę Miasta z parafiami. Proboszczowie wskazali obszary działania, które jako osoby bliskie swoim parafianom, widzą na co dzień jako ważne. To przede wszystkim sprawy seniorów. Prezydent Wojciechowska przedstawiła wstępne założenia Centrum Aktywności Społecznej, które w najbliższych miesiącach ma powstać w Nowej Soli, z którego starsi mieszkańcy Nowej Soli bedą mogli korzystać. Pani prezydent podkreśliła również, że Miasto będzie robiło wszystko, aby seniorzy byli pełnoprawną częścią naszego społeczeństwa, a działania miasta mają zapobiec ich wykluczeniu. Podczas spotkania proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, ksiądz  Andrzej Oczachowski poddał pod rozważenie, aby rozpocząć rozmowę w Nowej Soli o nadanie miastu patrona. Ten temat będzie przedyskutowany w wielu środowiskach.

Zobacz także

3 przypadki koronawirusa w Nowej Soli

W przedszkolu nr 5 przy ulicy Krętej zostały wykryte 3 zakażenia koronawirusem. W związku z tym przedszkole zostało zamknięte, a dzieci, rodzice oraz personel został skierowany na kwarantannę.

Więcej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015 z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Piłsudskiego 59/4 (KRS 0000599929), złożyło dnia 06.07.2020 r., w trybie  art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. 100 lecie Bitwy Warszawskiej.

Więcej…

Konkurs: 9 miesięcy pełnych miłości

Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli zaprasza kobiety w ciąży zamieszkujące na terenie Nowej Soli do udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”.

Więcej…