Realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej i przyczyni się do minimalizowania skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku. Prace związane z budową nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi na terenie Nowej Soli oraz gminy Otyń mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony życia i mienia ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu.

Roboty budowlane wiążą się z koniecznością rozbiórki starych obwałowań, które nie przetrwałyby kolejne wielkiej powodzi.


Wszystkie prace wykonawcy prowadzone są pod stałym i szczegółowym nadzorem przyrodniczym, a inżynier kontraktu weryfikuje na bieżąco zakres niezbędnych prac w celu budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych wzmacniających ochronę mieszkańców i ich mienia.

Po uzgodnieniach z nadzorem przyrodniczym udało się między innymi uchronić fragment lasu łęgowego z dobrze zachowanym siedliskiem priorytetowym zgodnie z wytycznymi dyrektywy unijnej. W obrębie tego siedliska znajduje się około 20 dębów szypułkowych o pierśnicy 200 -220 cm oraz kilkanaście mniejszych drzew charakterystycznych dla lasów łęgowych. Ponadto zachowane zostaną krzewy znajdujące się w obrębie siedliska, co pozwoli na zachowanie dobrego stanu, mimo toczących się robót. Siedlisko zostało oznakowane przez nadzór przyrodniczy wykonawcy jako priorytetowe i do zachowania.

Realizacja kontraktu pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i Obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/1 Nowa Sól - Pleszówek etap I i II” znajduje się obecnie w fazie prac przygotowawczych – przed robotami zasadniczymi. Nie występują utrudnienia komunikacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców i lokalnych podmiotów. Wykonawca jest na etapie uzyskiwania porozumień z zarządcami dróg oraz sporządzania Planu Organizacji Ruchu.

O dalszych etapach prac będziemy informować na bieżąco.

źródło: Wody Polskie

 

Zobacz także

Otwarcia ofert w zamówieniach publicznych

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego, otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego są transmitowane on-line.

Więcej…

TELEPORADY - 7 dni w tygodniu!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych teleporad w Stowarzyszeniu Relacja, z których może skorzystać każda osoba poszukująca szeroko rozumianego wsparcia.

Więcej…

Koronawirus - działania Straży Miejskiej

W związku z ogłoszeniem epidemii na obszarze Polski, nowosolska Straż Miejska w pierwszej kolejności realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa  –  mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem posiadanych sił i środków.

Więcej…