Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Przypominamy jednak o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się na obszarach leśnych a rolnikom hodowcom trzody chlewnej przypominamy o zasadach bioasekuracji a w szczególności:

• nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego - dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów);

• nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;

• unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;

• zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

• utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;

• zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);

• rezygnacja z udziału w polowaniach;
• nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
• zachowanie podstawowych zasad higieny:

o odkażanie rąk i obuwia,

o stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
o okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;

• zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;

• uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.
Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

 

Zobacz także

Otwarcia ofert w zamówieniach publicznych

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego, otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego są transmitowane on-line.

Więcej…

TELEPORADY - 7 dni w tygodniu!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych teleporad w Stowarzyszeniu Relacja, z których może skorzystać każda osoba poszukująca szeroko rozumianego wsparcia.

Więcej…

Koronawirus - działania Straży Miejskiej

W związku z ogłoszeniem epidemii na obszarze Polski, nowosolska Straż Miejska w pierwszej kolejności realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa  –  mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem posiadanych sił i środków.

Więcej…