Miło nam poinformować, że prezydent Jacek Milewski na konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, został wybrany członkiem zarządu ZGWL.

W trakcie posiedzenia z rekomendacji Zarządu i prezydentów Zielonej Góry i Gorzowa w zasadzie jednogłośnie (przy dwóch głosach nieważnych) został on wybrany do Zarządu Zrzeszenia. Bardzo dziękuję moim Samorządowym Przyjaciołom – Paniom i Panom Prezydentom, Burmistrzom oraz Wójtom za zaufanie. Traktuje ten wybór jako docenienie roli Naszego Miasta na samorządowej mapie Województwa Lubuskiego - mówi prezydent Milewski

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego powstało w listopadzie 2014 roku w wyniku zmiany nazwy oraz charakteru „Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego”, którego inicjatorem był śp. Bolesław Borek – Burmistrz Krosna Odrzańskiego. Pierwsze spotkanie założycielskie obyło się w dniach 8 – 9 kwietnia 1999 roku w Przełazach (gmina Lubrza), w którym uczestniczyło aż 59 włodarzy nowopowstałego wtenczas regionu. W drodze tajnego głosowania, członkowie wybrali przewodniczącego, którym został właśnie śp. Bolesław Borek.

W statucie Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, który został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia Członków w Łagowie już   1 lipca 1999 roku czytamy, iż głównym celem Zrzeszenia było: tworzenie warunków formułowania i wyrażania interesów gmin i osób pełniących funkcje prezydentów burmistrzów i wójtów oraz działanie na rzecz integracji europejskiej oraz zabieganie o środki pomocowe z Unii Europejskiej. W przeciągu 15 lat Zrzeszenie znacznie rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie skupia się przede wszystkim na wnoszeniu inicjatyw poprawiających jakość stanowionego w Polsce prawa samorządowego. Mamy świadomość, iż dobre regulacje prawne dla samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, to łatwiejsze i prostsze życie mieszkańców gminy – twierdzi ZGWL.

Obecnie Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów. 

 

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…