Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Dlatego Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli postanowił pomóc TPBA pozyskać dodatkowe środki na dostosowanie placówki do obowiązujących procedur związanych z panującą pandemią. Złożony został wniosek i nowosolska Noclegownia otrzymała dofinansowanie w wysokości  52.500,00 zł.  Jest to maksymalna wysokość grantu którą można było pozyskać  w ramach projektu  „EGIDA”,  finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 - Usługi społeczne.  

Środki przeznaczone zostały na wsparcie noclegowni dla bezdomnych w Nowej Soli w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Grant zostanie w całości wykorzystany na zapewnienie środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatki, zakup sprzętu i materiałów przewidzianych do zapobiegania zakażeniu wirusem.

Przypomnijmy, że nowosolska Noclegownia posiada 34 miejsca dla podopiecznych. Jest to  jedyna tego typu placówką w Powiecie Nowosolskim, udzielająca tymczasowego schronienia.

Pozyskanie grantu było zatem odpowiedzią na realne problemy z jakimi mierzy się noclegownia w tym szczególnym, krytycznym czasie.

 

Zobacz także

Budowa ul. Słonecznikowej zakończona

Zakończyła się budowa ulicy Słonecznikowej na Starym Żabnie – wykonano jezdnię o szerokości 5,00 m i długości ok. 691 m wraz z chodnikami o szerokości 2 m.

Więcej…

Informacja o wynikach naboru w MZdOP

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH
W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI.

Więcej…

Zapraszamy na spacer po Nowej Soli

Przewodnicy Lubuscy zapraszają na bezpłatny spacer po Nowej Soli podczas którego uczestnicy będą poznawać ciekawe obiekty w mieście.

Więcej…