objazdW najbliższych dniach zostaną zamknięte przejazdy kolejowe na szlaku Bytom Odrzański – Nowa Sól linii kolejowej Wrocław – Szczecin. Objazdy zostaną oznakowane zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu. 

1. Przejazd kat. B w km 127.768 w ciągu drogi powiatowej 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – zamknięty od 07.01.2012 godz. 8.00 do 08.012012 godz. 18.00.

2. Przejazd kat. B w km 126.708 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 Nowa Sól – Głogów – zamknięty od 14.01.2012 godz. 8.00 do 15.012012 godz 18.00.

tort2012Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz przestawił radnym budżet na rok 2012. Został on jednogłośnie przyjęty przez RM. Dochody Miasta wyniosą 138.776.214 zł, a wydatki 135.398.275 zł. 

Jego priorytetami są inwestycje w kwocie ok. 44 mln zł, co stanowi 32,4% planowanych wydatków.

herb_nowa_solInformujemy, że bankiem prowadzącym obsługę budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto jest Bank BGŻ nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 0221 1920. W związku z powyższym wszelkie należności Gminy Nowa Sól-Miasto proszę przekazywać na wskazany rachunek.
natalia119 grudnia 2011 w Poźrzadle k/Świebodzina odbyło się spotkanie pn. LUBUSKA INICJATYWA LEGISLACYJNA- lepsze prawo, sprawny samorząd. Na zaproszenie Zarządu Zrzeszenia odpowiedzieli: senator Robert Dowhan, poseł Krystyna Sibińska, poseł Waldemar Sługocki, poseł Marek Ast, poseł Jerzy Materna, poseł Bogusław Wontor.

wstazkaPolicja ukończyła właśnie akcję „Białej Wstążki"- „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet". Głównym jej celem było uświadomienie, jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Policjanci wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy. Nowosolscy policjanci włączyli się aktywnie w realizację działań związanych z białą wstążką. Podczas spotkań z mieszkańcami rozdali ulotki informacyjne dotyczące przemocy, opaski silikonowe oraz foldery z informacjami.

Symbolem kampanii obchodzonej na świecie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia była „ Biała wstążka", która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania gdy się jest jej świadkiem. W popularyzowanie tej idei włączył się Komendant Główny Policji któryprzyjął tytuł Ambasadora „Wyróżnienia Białej Wstążki", a tym samym wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…