Zobacz także:

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły

W wyniku konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli, od 1 września 2018 roku funkcję tę będzie pełnić Danuta Pawłowska. Katarzyna Wojtkowiak, obecna dyrektor SP3 przechodzi na emeryturę.

Więcej…

Miejskie zakończenie roku szkolnego

W Nowosolskim Domu Kultury odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego - najlepsi uczniowie nowosolskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymali dyplomy i nagrody, a ich rodzice - listy gratulacyjne.

Więcej…

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora

Więcej…

Celem tegorocznej konferencji jest uświadomienie nauczycielom klas wczesnoszkolnych i przedszkolnych, że jakość prowadzonej przez nich edukacji zależy w głównej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości.

Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką. Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

- jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,

- jak wzbogacić swój warsztat i sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batti Strauss,

- jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,

- jak połączyć naukę matematyki z przedmiotami artystycznymi i edukacją żywieniową,

-jak pobudzać naturalną ciekawość świata wśród najmłodszych,

- jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i stosować techniki aktywnego wyciszania grupy,

-jak wykorzystywać nowe technologie w dydaktyce,

- jak dbać o prawidłową dietę i przeciwdziałać otyłości wśród dzieci,

- jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:

I. Zagrajmy matematykę – jak skutecznie połączyć naukę matematyki z muzykowaniem – metoda Batti Strauss

II. Dedukujmy – nauka matematyki na podstawie metod dedukcji zaczerpniętych od Mai i Lassego –

popularnych bohaterów cyklu książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”

III. Eksperymentujmy – atrakcyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych wykorzystujące metodę

eksperymentu

IV. Wyruszmy na wyprawę – spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek przygodowych dla dzieci

V. Znajdźmy chwilkę wyciszenia – sprytne sposoby i praktyczne ćwiczenia będące kluczem do samoregulacji u dzieci

VI. Czytajmy! Metoda czytania wrażeniowego jako zaproszenie do świata lektur

VII. Wykorzystajmy zasoby! Jak sprawić, żeby tablica multimedialna była czymś więcej niż drogim rzutnikiem

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

I. Napiszmy bajkę – praktyczne sposoby na odkrycie w sobie pokładów kreatywności i tworzenie opowieści

dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia wczesnoszkolnego.

II. Zobaczmy co piszmy w przyrodzie – potężna dawka eksperymentów, które uatrakcyjnią naukę przedmiotów

przyrodniczych.

III. Wypróbujmy matematyczne receptury – nauka matematyki poprzez warsztaty kulinarne.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie

www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej

„Wzmacniacz Nauczanki”

Poznań, 23-25 marca 2017 r.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 1

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04, 68 387 54 04

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 2

ul. Gimnazjalna 11,

Tel. 68 35 60 964, 67 387 45 31

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 8

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18, 68 387 42 09

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/