Zobacz także:

Reforma edukacji w Nowej Soli

Najważniejsze informacje dotyczące reformy edukacji.

*Do14 kwietnia br. potrwają zapisy do 1 klas publicznych szkół podstawowych.

*Decyzją Rady Miasta zostały powołane nowe obwody szkolne. Prosimy o zapoznanie się nimi i o zapisywanie dzieci do szkół obwodowych. Szczegółowych informacji udzielać będą dyrektorzy szkół podstawowych.

Poznaj nowe obwody szkolne

 

* Prezydent Nowej Soli ogłasza konkursy na dyrektorów publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8.

Szczegóły w załączniku

 

** UCHWAŁA NR XLII/339/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

** UCHWAŁA NR XLII/338/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli.

Zapisz dziecko do I klasy szkoły podstawowej

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Więcej…

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół podstawowych

Prezydent Nowej Soli ogłasza konkursy na dyrektorów publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8.

Więcej…

Radni Rady Miasta Nowa Sól podjęli w czwartek 26 stycznia dwie uchwały oświatowe: w sprawie: zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli oraz w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Określają one

- plan sieci publicznych szkół podstawowych w Nowej Soli, a także granice

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- planowanego Przekształcenia dniem 1 września 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Staszica 1 w Nowej Soli poprzez zmianę siedziby tej szkoły na ul. Gimnazjalną 11w Nowej Soli.

- plan sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto i inne organy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, od dnia 1 września 2019,

I tak:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa z siedzibą w Nowej Soli ul. Parafialna 6 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowej Soli ul. Szkolna 1 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im gen. Władysława Andersa w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli zakończy działalność z dniem31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Nowej Soli ul. Kasprowicza 8 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Nowej Soli ul. Matejki 29 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum nr 3 im Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Nowe obwody szkolne

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04

nowasolgim1.edupage.org

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 35 60 964

www.gim2ns.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18

gimnazjum3nowasol.edupage.org/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

Tel. 68 387 45 31

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Walki Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/