Zobacz także:

Szkolna biblioteka z Gimnazjum nr 1 wyróżniona

Gimnazjum nr 1 w Nowej Soli otrzymało po raz kolejny Certyfikat Szkoły Dbającej o Czytelnictwo.

Więcej…

Randka z ...książką

14 lutego odbyły się w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli wyjątkowe walentynki.

Więcej…

Uczennica z dwójki nagrodzona w konkursie plastycznym

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśnie, naturalnie!” pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi organizowany przez Szkoły MIKRON, Edelman Bem Spółka Jawna w Łodzi.

Więcej…

Radni Rady Miasta Nowa Sól podjęli w czwartek 26 stycznia dwie uchwały oświatowe: w sprawie: zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli oraz w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Określają one

- plan sieci publicznych szkół podstawowych w Nowej Soli, a także granice

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- planowanego Przekształcenia dniem 1 września 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Staszica 1 w Nowej Soli poprzez zmianę siedziby tej szkoły na ul. Gimnazjalną 11w Nowej Soli.

- plan sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto i inne organy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, od dnia 1 września 2019,

I tak:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa z siedzibą w Nowej Soli ul. Parafialna 6 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowej Soli ul. Szkolna 1 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im gen. Władysława Andersa w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli zakończy działalność z dniem31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Nowej Soli ul. Kasprowicza 8 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Nowej Soli ul. Matejki 29 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum nr 3 im Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Nowe obwody szkolne

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04

nowasolgim1.edupage.org

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 35 60 964

www.gim2ns.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18

gimnazjum3nowasol.edupage.org/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

Tel. 68 387 45 31

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Walki Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466 PKO Bank Polski S.A.