Zobacz także:

Reforma edukacji w Nowej Soli

Najważniejsze informacje dotyczące reformy edukacji.

*Do14 kwietnia br. potrwają zapisy do 1 klas publicznych szkół podstawowych.

*Decyzją Rady Miasta zostały powołane nowe obwody szkolne. Prosimy o zapoznanie się nimi i o zapisywanie dzieci do szkół obwodowych. Szczegółowych informacji udzielać będą dyrektorzy szkół podstawowych.

Poznaj nowe obwody szkolne

 

* Prezydent Nowej Soli ogłasza konkursy na dyrektorów publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8.

Szczegóły w załączniku

 

** UCHWAŁA NR XLII/339/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

** UCHWAŁA NR XLII/338/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli.

Zapisz dziecko do I klasy szkoły podstawowej

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Więcej…

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół podstawowych

Prezydent Nowej Soli ogłasza konkursy na dyrektorów publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8.

Więcej…

Nowosolscy licealiści Agata Babiarz i Sławomir Fudalej - stypendystami Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Ze 110 zgłoszonych osób, wybrano 30 wybitnie uzdolnionych uczniów naszego województwa, wśród nich znaleźli się Agata i Sławomir. Ogromne brawa dla młodych i zdolnych z LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli.

Informacje o stypendystach z LO

Agata Babiarz uczennica klasy 2a

Uczennica w roku szkolnym 2015/2016 pobierała stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego po raz pierwszy a w tym roku ponownie została doceniona przez komisję stypendialną i po raz kolejny otrzymała stypendium.

Od początku nauki w Liceum dała się poznać jako osoba o wysokich ambicjach i sprecyzowanych planach.

Agata zajęła II miejsce w diecezjalnym etapie XX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy biblijnej 2015/2016. W poprzednich latach tj. 2014/2015 zdobyła tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki „Olimpus”, tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z biologii, tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z matematyki, tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z języka polskiego.

Uczennica zamierza brać udział w zajęciach dodatkowych poszerzających wiedzę z matematyki oraz przygotowywać się do udziału w bieżących konkursach.

Agata zamierza przygotowywać się do udziału w konkursie Marszałka województwa lubuskiego z matematyki oraz do konkursu o diamentowy indeks AGH z fizyki.

Agata jest uczennicą systematyczna, życzliwa i lubiana zarówno wśród rówieśników jak i Grono Pedagogiczne.

Oprócz wysokich wyników w nauce uczennica wykazuje się w działaniach na rzecz społeczności klasowej. Niejednokrotnie służyła pomocą w nauce słabszym kolegom i koleżankom.

Sławomir Fudalej uczeń klasy 1a

Sławomir jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego od 01.09.2016r.

Od początku nauki w gimnazjum osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, już w klasie I został laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki oraz geografii.

W roku szkolnym 2015/2016 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”.

W tym samym roku uczeń uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów oraz tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki.

Uczeń w klasie III gimnazjum uzyskał także tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z Geografii i Fizyki.

Uczeń w roku szkolnym 2016/2017 zamierza uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dla młodzieży uzdolnionej matematycznie. Sławomir pragnie również przygotowywać się do wzięcia udziału w Olimpiadzie Matematycznej oraz innych konkursach organizowanych przez szkołę.

W miarę możliwości uczeń zamierza wziąć udział w Olimpiadzie z Geografii oraz w Konkursie Fizycznym o diamentowy indeks AGH.

Uczeń w gimnazjum dał się poznać jako osoba bardzo sumienna, pilna i wszechstronnie uzdolniona. Szczególne uzdolnienia uczeń wykazuje w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

Poza nauką szkolną uczeń osiąga dobre wyniki w zawodach szachowych, bierze udział w mistrzostwach Polski oraz w innych turniejach na terenie kraju.

Już od początku bieżącego roku szkolnego Sławek dał się nam poznać jako osoba bardzo sumienna, pilna i o wysokim poziomie kultury osobistej.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04

nowasolgim1.edupage.org

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 35 60 964

www.gim2ns.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18

gimnazjum3nowasol.edupage.org/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

Tel. 68 387 45 31

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Walki Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/